IS COMMUNISM DIRECTING TO THE DEVELOPMENT OR UNDERDEVELOPED ONE?

XHCN ĐANG VONG HÓA HAY TIẾN HÓA?
(Thơ phiếm luận, xã hội)
Cả hai Từ cũng có cùng chữ HÓA?
Tìm hiểu thêm ở hai chữ TIẾN, VONG..
Tiến là Đi Lên, Vong là Đi Mất?
Tạm tóm-lược, Chiều Đi Lên và Đi Xuống,
Đó là dạng Nghịch Đối của Hai Chiều?
Bạn đang theo Hướng Chủ Nghĩa Đại Đồng,
Nay dừng lại, vì Bạn thấy Nó vong?
Bèn Định Hướng theo Thị Trường Kinh-Tế?
Ông Đặng Tiểu Bình ở bên Trung Quốc,
Cũng đã nói là (Mèo Trắng) cũng giống (Mèo Đen)?
Cả Hai Con nếu bắt Chuột như nhau,
Thì Chiều Hướng theo Con Nào cũng Lợi?
Chủ Nghĩa Đại Đồng vong đi Lõi Cốt?
Đâu còn gì Dạng Nguyên Chất nữa đâu?
Từ đây Chủ Nghĩa khoác chữ Thân Vong?
Hiểu cách khác, đó chính là Vong Hóa?
Tuy vậy, ở một Góc Cạnh thuần Văn-Hóa,
Lại chính là Tiến Hóa đó, Lạ Kỳ?
Không, Xã Hội Chủ Nghĩa tạm Quay Lưng,
Và Hội Nhập vào Thị Trường Tư Bản,
Bạn sẽ thấy nhiều Tập Đoàn Tư Bản,
Nhưng kỹ càng, thì không phải Của Dân,
Bởi vì Hình Thức XHCN chỉ Hướng Theo,
Còn Lõi Cốt vẫn là Hệ Thống Hóa?
Dạng Chính Trị XHCN vẫn là Độc Đảng,
Quyền Lực ban hành chỉ Một Đảng mà thôi?
Do đó Chất Lượng CS nó vẫn liên hồi..
Tẩy não, cấu tạo, cái Tâm Hồn Quần-Chúng?
Do đó mà Bạn không thể có TỰ-DO?
Càng nhiều thời gian, tích lũy chất DNA,
Thì Bộ Óc Bạn khó thoát ra (Giấc Mê CS)?
Trong Thực Tế, các Lãnh Tụ Cao CS,
Họ giầu-sang, lột xác, che-giấu Chúng Mình?
Ta nên hiểu, đó chính là VONG HÓA?
Định Hướng XHCN theo Thị Trường Kinh Tế,
Một Dạng Nửa Vời, khó Tiến-Hóa Toàn Thân?
Bạn cứ lâng lâng, Tâm Trí bần thần..
Tương tự bị Tẩu Hỏa Nhập-Ma trong Võ-Hiệp?
Bây giờ tìm-hiểu Mèo Đen hay Mèo Trắng?
Loài Mèo nào Bắt Chuột thoải mái hơn?
Tôi vẫn cho rằng Mèo Trắng bắt Chuột hay?
Mèo Đen chì thích Ăn Mồi, và Tham Nhũng?
Muốn Tiến Hóa hay là theo Vong Hóa?
Tùy Bạn thôi, (một Hướng Đời ) như đã quá rõ-ràng?
Tran, Vanson – 8/2013
NGUỒN THAM KHẢO GÂY CẢM HỨNG CHO BÀI VIẾT:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/07/130708_vn_strategic_trust.shtml

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: