HOW TO BALANCE THE HUMAN WELFARE IN THIS GLOBE?

QUÂN BÌNH MỨC GIẦU NGHÈO QUÁ DỄ DÀNG?
(Tùy Bút phiếm luận, xã hội)
Định Nghĩa thế nào là Quân Bình:
Nhiều Nền Kinh Tế thường tường trình Mức Giầu Nghèo trong Dân Số. Tỷ lệ Giầu Nghèo khó có thể quân bình được trên Thực Tế, nhưng trong Công Thức Toán thì lại quá dễ dàng. Ví dụ: A + B = C. Và bây giờ Ta cho một Trị Số thay vào đó. Ví dụ A=66%, B= 34%, đương nhiên C= 100%. A là DS nghèo, còn B là DS giầu. Dễ dàng rồi? Nhưng trong Thực Tế Đời Sống một Cộng Đồng, các Chính Quyền dù Thanh Liêm chăng nữa cũng gần như rất khó khăn làm cho DS Quần Chúng của minh có một Mức Lạc Phúc Giầu Nghèo tương đối quân bình? Do đó mà có những Hiện Tượng Biểu Tình, Xuống Đường, Khiếu Kiện nói chung về Quyền Lợi, dù Vật Chất hay Tinh Thần? Và đây chỉ là Bài Phiếm Luận, cho nên chúng tôi lý luận cũng vừa thực tế, vừa lý thuyết để xem Chg Ta có tìm ra một Giải Pháp Hữu Hiệu nào tốt nhất hay không?
Luật Trung Dung & Tương Đối:
a. Luật Trung Dung nguyên thủy của Đức Khổng Tử trong Sách Trung Dung và đã hàng ngàn Học Giả viết về Chủ Thuyết Trung Dung này. Hôm nay, khi sưu tầm, tôi hân hạnh gặp trên Mạng Internet bài viết Con Đường Huyền Nhiệm của Trung Dung, của học giả Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ, viết vào tháng 4-2010. Chg tôi trích một Đoạn: [ Trời, luật Trời, Đao Trời chẳng hề rời con người một phút giây. Đọc câu «Đạo bất khả tu du ly» 道 不 可 須 臾 離, nơi đầu sách Trung Dung tôi đã tìm ra được 3 nhận định hết sức là quan trọng của người xưa. ‘1. Một là Trời chẳng hề xa con người. 2. Hai là Luật Trời chẳng hề có ở ngoài con người, mà đã được ghi tạc trong lương tâm con người. 3. Ba là Chân đạo hay là con đường dẫn tới Trời đã có sẵn trong tâm thần mọi người.]Mời xem chi tiết trong Phần Tham Khảo.
b. Luật Tương Đối nguyên thủy của Khoa Học Gia Albert Einstein, gồm nhiều khía cạnh phức tạp của Luật, như Tương Đối tuyệt đối, Tương Đối tổng quát, vv.. trong lãnh vực Vật Lý, nhưng tóm tắt là Cái Gì cũng chỉ đạt ở Mức Tương Đối thôi, không Tuyệt Đối được. Xin trích một đoạn và mới quý độc giả nghiên cứu chi tiết trong Phần Tham Khảo.
[The theory of relativity, or simply relativity, generally encompasses two theories by Albert Einstein: special relativity and general relativity. Concepts introduced by the theories of relativity include: Measurements of various quantities are relative to the velocities of observers. In particular, space and time can dilate. Spacetime: space and time should be considered together and in relation to each other. The speed of light is nonetheless invariant, the same for all observers. The term “theory of relativity” was based on the expression “relative theory” (German: Relativtheorie) used by Max Planck in 1906, who emphasized how the theory uses the principle of relativity. In the discussion section of the same paper Alfred Bucherer used for the first time the expression “theory of relativity” (German: Relativitätstheorie).]
Áp Dụng Hay Ứng Dụng Vào Đời Sống:
Như trên Dẫn Chứng, Luật Trung Dung và Thuyết Tương Đối đều cho Con Người Chg Ta một Nguyên Tắc Quân Bình (QB)? Cái Gì thiếu QB là hỏng, là thất bại, là không bền vững? Như trong Hiện Thực, VN XHCN và nhiều Quốc Gia Siêu và Đại Cường cũng tường trình là Họ thiếu QB trong Lạc Phúc Xã Hội của Dân Chúng chính Nước mình? Tại Sao lại như thế? Hố Giầu Nghèo tại sao quá Cách Biệt? Và khi thấy Tình Trạng thiếu QB này, các Chính Quyền Lãnh Đạo có tìm Biện Pháp Cải Thiện và Sửa Chữa hay không? Khi Ứng Cử vào Vai Trò Lãnh Đạo, trên Trường Chính Trị, các Lãnh Tụ đều tuyên truyền ghê gớm lằm, hầu như mình & Nội Các mình có đủ Tài Năng để cải thiện tình trạng Bất Công Xã Hội và sẽ QB Mức Lạc Phúc của Quần Chúng nhanh chóng và tràn đầy Hi Vọng sáng ngời? Tuy nhiên, có khi hết cả 1 hay 2 Nhiệm Kỳ, tình trạng Giầu Nghèo vẫn thế, có khi Hố Thằm Giầu Nghèo còn chênh lệc hơn trước?
Trong các Quốc Gia Nghèo, Tỷ Lệ Nghèo thường chiếm tư 60-80%, và giới Giầu từ 10-20%. Mức Lạc Phúc Xã Hội theo Dạng đo lường bằng Nấc Thang bách phân này phản ảnh Tình Trạng Giầu Nghèo của gần 20 Nước trong Địa Cầu hôm nay. Ngay tại các Đại Cường và những Con Rồng Kinh Tế, mà nền Kinh Tế coi là rất Thịnh Vượng như Hoa Kỳ, Đức Quốc, Nhật Bản, LB Âu Châu, TQ XHCN, Brazil, Ân Độ, Singapore, Nam Hàn, Đài Loan, v.v.. Mức Lạc Phúc Xã Hội cũng không bền vững, lên xuống bấp bênh. Chúng ta có thể tham khảo qua những Thống Kê Giầu Nghèo của Liên Hiệp Quốc.
Tại Sao Vây? Có rất nhiếu Lý Thuyết của các Học Giả uyên bác đã trình bầy khá nhiểu rồi, trong 2 thế kỷ từ trước đến nay, mà Tình Trạng Giầu Nghèo vẫn vậy, không được cải tiến là bao nhiêu. Nhiều Nơi vẫn cón Chết Đói. Tình trạng Kẻ Giầu càng Giầu thêm, Kẻ Nghèo càng Nghẻo đi. Tại Sao Vậy? Với cái Nhìn Phiếm Luận của chúng tôi thì do Lòng Tham của Con Người, vì bản chất Con Người là như vậy, có 1 Triệu muốn thêm 2 Triệu, có 1 muốn 10, chưa bao giờ Ai chê Lợi Tức Thuần tích lũy thành Triệu Phú, Đa Triệu Phú, Tỷ Phú rồi Đa Tỷ Phú, và xa hơn là Siêu Ty Phú? Các Quốc Gia Giầu Có cũng mang Dạng Tâm Lý này vì Con Người điều hành một Lãnh Thổ. Như Hiện Đại, TQ XHCN đã tiến lên hàng Đại Cường Kinh Tế số 2 sau Hoa Kỳ rồi, nhưng vẫn Tham. Xâm Chiếm Vùng Lãnh Hải, Chủ Quyền của nhiều Tiểu Quốc mà khộng thẹn? Các Đại Công Ty Kinh Doanh, cuối năm tính sổ, Lợi Tức Thuần (Net Earning) càng cao càng tốt. Các Chủ Nhân của các Tập Đoàn Kinh Tế, Tài Chánh, Thương Mại, Công Nghiệp càng béo tốt càng thoải mái? Trong lãnh vực Vật Chất, Con Người đua nhau Kiếm Sống càng Lợi bao nhiêu, càng hãnh diện và cho là thành công bấy nhiêu. Trong khi đó vẫn có một Đa Số là Người Nghèo trong Nhân Loại?
Phương Pháp Dễ & Phương Pháp Khó:
Tại Sao Vậy? Tại Sao các Chính Quyền bao gôm CĐ Tự Do, Dân Chủ và Chính Quyền XHCN không thể cải thiện để QB Mức Lạc Phúc Xã Hội của Dân mình? Trong Hiến Pháp có lẽ cần thêm Tu Chính Án rõ ràng hơn là Ai mà Giầu đến Mức Triệu Phú thì phải dừng lại, hoặc chỉ được giữ ờ con số 1 Triệu thôi. Số Thăng Dư sẽ đóng góp vào Công Quỹ Xóa Đói Giảm Nghèo. Còn trong Quần Chúng, Mức Lợi Tức Cá Nhân phải được đảm bảo bàng Tu Chính Án, Ai mà Lơi Tức không đủ $1000 hàng tháng, sẽ được Chính Phủ cấp cho đủ hay chưa?
Phương Pháp trên xem ra quá dễ dàng, song chưa Nước nào làm được? Như vậy cái Khiếm Khuyết vẫn là Do Bộ Óc, nhất là Bộ Óc Tinh Hoa của Giai Cấp Lãnh Đạo và Chi Phối Xã Hội Người? Chúng Ta cần tập trung Ý Chí và Nỗ Lực vào Sự Cải Thiện lãnh vực Mức Lạc Phúc Xã Hội của Con Người trong Địa Cầu, trước khi Địa Cầu sụp đổ do chính Con Người và Nện Văn Minh Con Người tự tiêu diệt Nó? Mong ước này, chúng tôi xin chuyễn đến Các Lãnh Tụ Xã Hội, Tôn Giáo & Học Giả Toàn Cầu thôi.
Tạm Kết Luận: Ý Chí & Cám Dỗ. Mỗi khi vào Giáo Đường và Ngôi Chùa trong nhiều năm tháng của một Cuộc Sống Di Dân, Lữ Thứ, tôi đều Cầu Nguyện các Đấng Siêu Hình cả, song Dòng Đời Người Di Dân, Con Sô thành công để cố bám rễ vào một Nguổn Dinh Dưỡng vật chất lẫn tình thần vẫn là Tỷ Lệ Thiểu Số, Đa Số Người Di Dân như bản thân tôi vẫn bấp bênh và Đời Sống Nghèo luôn đối diện, không khác mầy, khi tôi trờ về Quê Hương, đi vào những Xóm Nghèo Ổ Chuột và những Thôn Xòm còn nghèo khổ, những Làng Đánh Cà mà Ngư Dân còn ngơ ngác với nhau, vì mất cả Cá lẫn Thuyền, hay những đám Trẻ Em Bụi Đời trên Đưởng Phố hôm nay.
Toi vẫn cầu xin Trời Phật, Thượng Đế một tình thần Hòa Giải các Tôn Giáo và Lý Thuyết Xã Hội, để trong cảnh nghèo của mọi người, vẫn còn một Tình Yêu Thương đích thực, không trộn lẫn sự Kỳ Thị Giầu Nghèo mà sinh ra Bất Hạnh. Và để kết luận bài Tùy Bút này, chúng tôi ước mong một sự QB trong Lạc Phúc Xã Hội ờ bất cứ nơi nào trên Địa Cầu Nhân Loại.
Trần, Văn Sơn – tháng 7-2013
Nguồn Tham Khảo Cho Bài Viết:
Bài Viết Về Nho Giáo – Con Đường Huyền Nhiệm Trung Dung của Đức Khổng.
http://www.tvvn.org
Bài viêt về Thuyết Tương Đối của ngài Albert Einstein: và các Nguồn khác:
http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_relativity
http://www.policymic.com/…/poverty-rate-in-us-is-soaring-7-ways-to-reverse-t
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_inequality‎
http://www.etu.org.za
http://www.ascd.org/…/how-poverty-affects-behavior-and-academic-performa…‎
http://www.un.org/cyberschoolbus/briefing/poverty/poverty.pdf‎
http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/macropol/eng/‎
http://www.ted.com/conversations/…/what_can_governments_do_to_end.html‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: