THE PEOPLE OF VIETNAM MUST BE RECONCILED & UNITED FIRST

Chúng tôi mong rằng CT VN XHCN sẽ nhận ra những Dị Biệt và mối Tương Đồng giữa hai Nền Văn Hóa Hoa Kỳ Tư Do, Dân Chủ và Nhân Bản đích thực và Nền VH XHCN Nước mình còn bị những Siêu Trùng Ung Thư Văn Hóa thiếu Hiện Thực, hãy còn Ảo Tưởng mà điều chỉnh cho Tình Giao Hảo hay Liên Minh đi từ Sơ Giao cho đến Thâm Giao thì tốt đẹp hơn. Nhưng trước hết, CT Lãnh Đạo và các Nhà Lãnh Đạo Nước Việt Hôm Nay cần tỉnh ngộ mối Giao Tình với TQ XHCN, Họ nói một đằng, Họ làm một nẻo, theo tôi sự Chèn Ép, Xâm Chiếm Chủ Quyền của một Nước Anh Em đã quá trắng trợn và thiếu Công Bình trong mối Bang Giao từ trước cho đến nay, khiến Quê Hương Chúng Ta rất bức xúc. Xa hơn nữa, Chg tôi vẫn chưa thấy Thành Phần Lãnh Đạo điều chình Hiến Pháp và Chính Sách Trị Quốc đứng đắn và chân tình để Mang Dân Tộc, nhất là những Việt Kiều, vì Cuộc Chiến Huynh Đệ Tương Tàn vừa qua về Một Mối. Tựa như một Gia Đình mà các Anh Chị Em thì Kỳ Thị nhau, dành dật Quyền Lợi và Quyền Lực nhau, Bố Mẹ thì không Phân Xử Công Bình theo Tình Gia Đình và Nhân Bản, Hậu Quả vẫn là những Dòng Sóng Tang Điền Ai Oán chưa thoải mái, như Chúng Tôi nhận định. Mong rằng những Điều Chỉnh về Tình Người & Nhân Quyền của Toàn Dân Tộc, Quý Vị Lãnh Đạo nên sáng suốt Nhận Thức Ra và Điều Chỉnh cho Tốt trong Nền Văn Hóa trân quý của Dân Tộc mình. Xin chân thành mong rằng Quý Vị Lãnh Đạo hãy Hội Thảo và Bàn Luận với Tầm Vóc Rộng Rãi & Khách Quan, tránh được Chủ Quan như trong nhiều Thập Niên vừa qua.
Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: