COULD VIETNAM & USA BECOME BEST FRIENDS OR A MUTUAL ALLIANCE?

VN XHCN CÓ THỂ TRỞ NÊN  LIÊN MINH GẮN BÓ CỦA HOA KỲ SAU CHUYẾN GẶP GỠ VỊ TT B. OBAMA HAY KHÔNG?  (Tùy Bút phiếm luận, xã hội)

Liên Minh Là Gì & Liên Minh Gắn Bó Là Gì?

Chuyến Đi của Chủ Tịch Việt Nam,Trương Tấn Sang,  theo lời mời của TT. Hoa Kỳ B. Obma  là một dạng Song Phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam XHCN.  Mối Liên Hệ về Quyền Lợi & Quyền Lực thường bắt đầu từ Song Phương, rồi lan rộng ra trên dạng Đa Phương và xa hơn, ngày nay là Toàn Cầu Hóa.  Tại sao có từ Toàn Cầu Hóa & từ này mang ý nghĩa gì?  Tuy nhiên, khi nói đến Liên Minh, chúng ta phải hiểu như độ Liên Kết đã trở nên chặt chẽ hơn, cần thiết hơn và một trong hai đối tác trong Liên Kết thì đối tác kia thường bảo vệ nhau.  Vài ví dụ, mốt Liên Minh Mỹ-Nhật, Mỹ-Nam Hàn, Mỹ-Phi Luật Tân, Mỹ -Anh, Mỹ-Do Thái, vv.. Vòng xa của Quỹ Đạo Liên Minh chỉ là mối Giao Hảo, Giao Lưu còn sơ khai, chưa có gì là Cam Kết với nhau hay trong cùng một Hoàn Cảnh cần tương trợ và yểm trợ nhau.  Tương tự Hai Bạn thân, thâm giao và Hai Bạn Quen sơ giao trong một Cộng Đồng trong Vòng Xã Giao Bằng Hữu, vv..

VN XHCN & TQ XHCN có là một Liên Minh thân hữu hay thâm giao?  Rồi hôm nay đối với Mỹ, VN XHCN nhằm xây dựng một Tình Bạn thâm giao hay xã giao?  Mối Liên Minh song phương hay đa phương trong Cộng Đồng Quốc Tế cũng có những Hoàn Cảnh gần nhau, chia sẻ cho nhau những Khó Khăn hay May Mắn như một Tình Bạn vậy.  Bạn có kỳ vọng Hoa Kỳ và VN XHCN sẽ có mối Bang Giao như LM Hoa Kỳ-Anh hay LM Hoa Kỳ-Do Thái hay không?

Muốn tìm hiểu Độ Thâm Giao của một Liên Minh, chúng tôi nghĩ Liên Minh đó phải có một Hoàn Cảnh đặc thù lịch sử nào đó, biến chuyển và hình thành. Tai sao LM Hoa Kỳ-Đức và LM Hoa Kỳ-Nhật lại chặt chẽ hơn là LM Hoa Kỳ-Afghanistan?  Từ những Quá Trình Giao Lưu đó, các Liên Minh đã hình thành và có thể còn duy trì đến hôm nay.  Cũng có những LM tan vỡ sau khi không hướng vào cùng một Đích Xã Hội.  Ví dụ LM LBSV-Việt Nam XHCN & LM LBSV-TQ XHCN đã nguội lạnh dần sau khi LBSV tự nguyện giải thể Ý Hệ CN Cộng Sản.

Ngày nay thì sự Hình Thành các Liên Minh do Nhu Cầu Kinh Tế, ví dụ như LM SCO (tức Sanghai Corp. Organization, LM BRICS (gồm Brazil, Russia, India, China & South Africa) gần đây, LM OIC (Org Of Islamic Conference), LM G-8, và LM G-20, là những LM chính hôm nay.  Có thể nói Chúng Ta đang có tình trạng Lạm Phát Liên Minh của CĐ Thế Giới hôm nay.

LM Song Phương, Đa Phương:

Vì Quyền Lợi bành trướng và vì Nhu Cầu đòi hỏi, TQ XHCN gần đây chỉ thích giải quyết V/Đ Biển Đông & Hoa Đông với dạng song phương, trong khi các Quốc Gia có Chủ Quyền trong Đường Lưỡi Bò 9 Điểm lại muốn TQ XHCN nên giải quyết V/Đ đa phương, và hơn nữa ờ Cơ Quan Liên Hiệp Quốc có nhiều Hội Viên để Công Luận & Chủ Quyền được đảm bảo, như Phi Luật Tân, Brunei, và một số Nước có quyền lợi chồng chéo ở Khu Biển Đông mà TQ XHCN đã chủ động, tự cho mình có Chủ Quyền Lõi Cốt Diện Tích Lưỡi Bò.  Đây là  một Hành Động chiếm Lãnh Hải rộng nhất từ xưa đến nay, vi phạm Chủ Quyền nhiều Nước trong Khối ASEAN và Quyền Hàng Hải Quốc Tế giao thông bằng Đường Biển ở Đông Nam Á, và Châu Á mà VN XHCN bị đau nhất, nhưng Há Miệng mắc quai, vì một Lý Do nào đó mà WikiLeak chưa tiết lộ

Nếu Hòa Giải bảng sự Tham Luận của nhiều Nước, TQ XHCN có thể không còn được cơ hội Chiếm Cứ bậy bạ như hôm nay.  V/Đ Tranh Chấp Chủ Quyền Lãnh Hải của Biển Đông & Hoa Đông của TQ XHCN vừa qua và hiện tại có thể tạo Áp Lực càng ngày càng căng thẳng hơn, đe dọa An Ninh Khu Vực và xa hơn là Chiến Tranh Thứ III, nếu Hòa Giải Quyền Lãnh Hải bế tắc, Mâu Thuẫn với Nhật Bản, Phi Luật Tân ngày càng gia tăng.  Riêng VN XHCN, một quốc gia nhỏ trong Khối ASEAN đang rất cần một số Liên Minh Đại Cường và Siêu Cương có Quyền Lợi song phương hầu tạo một Thế Chân Vạc trong Chiến Lược như Thái Lan trong thời kỳ các Đế Quốc xâm chiếm Thuộc Địa trước đây.  Thái Lan thật đã rất may mắn hay khôn khéo?  Chúng Ta cũng nên tìm hiểu hơn?  Và hôm nay, Chg Ta cũng nên tìm hiểu kỹ hơn sau Cuộc Gặp Gỡ của CT Nước VN XHCN với TT B. Obama, một Siêu Cường Hoa Kỳ. 

Đánh Giá cuộc Gặp Gỡ trên của chúng tôi mang một tính chất khách quan thì đây mới chỉ là Mối Sơ Giao, tuy thực tế có thân thiết hơn trước, vẫn cần nhiều Yếu Tố khác để Hoa Kỳ-VN XHCN trở nên thâm giao và có Quyền Lợi Song Phương đậm đà hơn.  Giả thiết về pd Kinh Tế, Giao Thương VN XHCN & Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh, thích ứng, gắn bó chặt chẽ và gia tăng thêm một số (%) các Công Ty nhiều loại nhất là Khai Thác Dầu Khí, Kỹ Thuật Công Nghiệp Kỹ Thuật & Khoa Học, kể cả Huấn Luyện, Giáo Dục & Quốc Phòng vv.., làm sao số Vốn Đầu Tư của Hoa Kỳ chiếm tư 40-50% trong Nền Kinh Tế của VN hiện đại, với nhiều Hoạt Động bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, và nhất là GDP của VN XHCN tăng lên từ 300 đến 400% lần.  Chất Lượng Bang Giao hay Liên Minh Mỹ-Việt sẽ dần tiến tới Mức Thâm Giao là điều chắc chắn.  Quý vị nghĩ sao?

Toàn Cầu Hóa: (TCH)

Là một Dạng Cởi Mở trong Giao Lưu Văn Hóa & Kinh Tế Thương Mại đến tất cả các Quốc Gia trên Địa Cầu, nhằm Mục Đích mang những Sản Phẩm sản xuất và sinh hoạt kinh tế đến mọi Dân Tộc trên căn bản Công Bình và Cùng Chia Sẽ Quyền Lợi với nhau.  Có thể đây là khía cạnh Tốt của Dạng TCH.  Song ở một khía cạnh khác, cũng rất khó thực hiện vì các Nền Văn Hóa chênh lệch và dị biệ nhau, khó tương thuận hoặc hòa giải đề củng hội nhập, xóa bỏ sự thù địch hay cạnh tranh bất công trong Sinh Hoạt Giao Lưu Văn Hóa, Thương Mại và nói chung là Kinh Tế.

TCH kỳ vọng một trình độ văn hóa Nhân Bản có sự cảm thông và chia sẽ giữa những Dân Tộc với nhau và cùng mang một Thiện Ý xây dưng và tương thân tương trợ nhau trong Địa Cầu, như Anh Em trong một Gia Đình.  Song chúng ta thử hỏi vài câu hỏi thực tiễn được không?  Vì dụ Múc Lạc Phúc của một số Dân Chúng Phi Châu quá nghèo đói, và trình độ văn hóa còn thấp kém, có Quốc Gia nào chia sẻ cho Dân Tộc còn nghèo đói và văn hóa còn thấp kém hay không?  Họ có quyền bầu phiếu của Hoa Kỳ, Anh Quốc,  hoặc Liên Âu hay không?  Các Quốc Gia có dám bỏ những Biên Giới kiểm soát những Làn Sóng Di Cư về lý do Kinh Tế hay Hoàn Cảnh nghèo đói, bất an, bị khủng bố hay không?

Gần như TCH mang một Chất Lượng Nhân Bản hơn là Chất Lượng Quản Trị và Điều Hành?  Đạt đến trình độ Nhân Bản cao và hy sinh cho Tha Nhân, tương tự như Lòng Hỉ Sả cho Tha Nhân của Phật Giáo hay Lòng Bác Ái vô bờ của Công Giáo, quả thật có khó khăn? vì Nó quá lý tưởng, khó thể thực hiện.  Tương tự như Ý Hệ & Chủ Nghĩa Đại Đồng của Karl Marx, đã chứng minh là vượt quá mức lý tưởng lên đến mưc không tưởng hay ảo tưởng vậy.

Tạm Kết Luận: 

Chúng tôi vẫn phải mượn vài câu tục ngữ của VH Việt Nam trước đây là “Đồng Thanh Tương Ứng, Đồng Khí Tương Cầu” để mô tả những Giao Lưu Văn Hóa và Kinh Tế của Nhân Loại, từ đó, cho chúng ta thấy thêm những yếu tố đưa đến Liên Minh xã giao hay thâm giao, tùy vào Hoàn Cảnh Xã Hội của mỗi Chủng Tộc, Dân Tộc, hay Quốc Gia trong Hoàn Vũ vậy.  Sự cố gắng của các Nhà Lãnh Đạo Quốc Gia luôn luôn có sáng kiến và óc phát triển, song Mưu Sự Tại Nhân , mà Thành Sự, như Văn Hóa Việt thường nói, là vẫn phải Tại Thiên mà thôi.  Giống như vài câu Ca Dao Tục Ngữ bình dân thường ví, “Bon Chen chằng qua Thời Vận”.  Tuy nhiên ớ các Nước Tây Phương, Họ luôn tin vào Sự Sáng Tạo của Con Người để thành Hiện Thực tươi sáng hơn.  Do đó, chúng tôi rất mong mỏi ông CT Việt Nam XHCN, Trương Tấn Sang có thể nhìn thấy những Cơ Hội tốt đẹp tạo được Mối Liên Kết Kinh Tế & cá Chính Trị cùng Quân Sự với Siêu Cường Hoa Kỳ để đưa Quốc Gia mình vào một Hướng Đời tươi sáng, thoải mái hơn, thay vì luôn phải nghi ngờ  những người Bạn một thời, và chính Dân Chúng của minh như Hiện Tại./.

Tran, Vanson  – 7/2013

Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết:

http://professorjt2012.wordpress.com/2011/05/19/the-alliances-2-major-alliances-in-the-world-today/

www.forbes.com/…/the-good-the-bad-and-the-ugly-side-of-globalization…‎

www.youtube.com/watch?v=uK5n59dcJvQ

www.tennisforum.com

www.buzzle.com/articles/is-globalization-good-or-bad.html

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: