THE QUALITY AND THE QUANTITY IN HUMAN ECONOMY

CHẤT LƯỢNG TRONG THỊ TRƯỜNG KINH TẾ
(Tùy bút phiếm luận, kinh tế, xã hội)
Chất Lượng, một Vấn Đề Chính Trong TTKT:
Phẩm Chất & Số Lượng (Quality and Quantity) là hai dạng nhưng hiện nay hai Từ này ghép lại thành Chất Lượng cho dễ gọi và sử dụng hầu bình lượng một hay nhiều Sản Phẩm sản suất trong Nền Kinh Tế. Chất Lượng cũng dùng để đánh giá những Dịch Vụ Kinh Doanh trong Nền Kinh Tế nữa. Mà Cái Gì tạo nên Chất Lượng cho một Sản Phẩm? một Dịch Vụ? Ai đã làm ra những Sản Phẩm và những Dịch Vụ?
Vài Câu Hỏi trong Cộng Đồng mà chúng ta rất thường nghe trong Lãnh Vực Thực Phẩm Ăn Uống là Quán Phở đó có ngon không? giá cả có phải chăng không? sự tiếp đón hay chiêu đãi có thoải mái không? vv.. chính là Khách Hàng hỏi xem Chất Lượng của Bát Phở khi đi ăn về có thoải mái không? và còn muốn trở lại thưởng thức không?
Nhiều quốc gia ngày nay đã Chuyên Môn Hóa nhiều Nghề Nghiệp đề đạt đến một trình độ ngày càng tinh tế, chất lượng rất hài lòng, từ cô Chiêu Đãi Viên một Nhà Hàng cho đến một Nũ Tiếp Viên Hàng Không nữa? Để tiến bộ hơn, Họ đã có những Đại Học Chuyên Nghiệp và Các Môn Học đều được nghiên cứu những Ưu & Khuyết điểm trong Chương Trình Huấn Luyện và Thực Hành để đảm bảo sự Thành Công của Nghề Nghiệp dù trong Lãnh Vực Sản Xuất hay Dịch Vụ, vv.. Như vậy, Chất Lượng cao thấp quyết định Nguồn Khách Hàng đổ xô đến nền Kinh Tế & Thương Mại của mình, nói chung là TTKT.
VNXHCN Là Một TT Kinh Tế Quyến Rũ Không?
Các nhà Kinh Tế VNXHCN hôm nay, sau 4 thập niên rồi, chắc chắn Họ cũng nhận ra những Ưu & Khuyết Điểm của lãnh vực Chất Lượng rồi? Những Vấn Đề là có Sự Cải Thiện hay không? Nhanh hay Chậm? Có sử dụng Thời Gian và Trau Giồi những Kỹ Năng đòi hỏi hay không?
Từ đó, chúng ta sẽ nhận thức ra rõ ràng là Chất Lượng ở góc cạnh nào kém sẽ không có hiệu quả? Và làm thế nào để nâng cao Chất Lượng của nhiều Ngành, nhiều Nghề, nhiều Lãnh Vực, nhiều Cấp Độ, nhiều Thế Hệ đây? Nền Giáo Dục & Huấn Luyện có Chất Lượng hay không? Mức Lợi Tức Cá Nhân & TSL Quốc Gia có chát lượng khả quan không? vv & vv..
Các Chuyên Nghề trong Nền Kinh Tế VNXHCN Hôm Nay Thế Nào?
Nếu Ta áp dụng Lối Huấn Nghệ & Giáo Dục của Quân Đội trong Quần Chúng có thích hợp không? Chg tôi muốn nói về Chất Lượng Quản Trị Quốc Gia hay là các Chế Độ Chính Trị áp đặt vào Nếp Sống Văn Hóa của Con Người Dân Tộc. Sau đó lan sang các Lãnh Vực liên hệ trong Môi Trường Xã Hội và MT Kinh Tế, Thương Mại, vv.. Theo tôi, chúng ta phải Bình Lượng mọi Lãnh Vực với hai Từ Chất Lượng để biết Nền Văn Hóa của chúng ta cần bổ khuyết hay cải thiện như thế nào?
TTKT hiện đại, tóm tắt, cũng là một Quán Hàng Ăn thật quyến rũ với Chất Lượng Thực Phẩm nổi danh của Nó, song Chất Lượng nếu thiếu cập nhật, thiếu thích ứng, bổ khuyết, cải thiện, đương nhiên sẽ tụt xuống cấp độ thấp hơn và mất Chất Lượng. Quán Hàng đó sẽ phải Đóng Cửa mà thôi?
Tạm Kết Luận: Chúng Ta cần Thích Ứng Hóa & Cải Thiện không ngừng mới có thể Tiến Bộ trong Hiện Đại, theo kịp các Nền Văn Hóa có Chất Lượng Cao. Một khi các Sản Phẩm từ Chính Trị, Xã Hội, Y Tế, Giáo Dục, Kinh Doanh, Sản Xuất, hay Chuyên Ngành hoặc Dịch Vụ đa dạng mà Chất Lượng chưa đầy đủ hay xuống cấp, lẽ đượng nhiên Môi Trường Văn Hóa của chúng ta, nhất là TTKt sẽ bị Quên Lãng bời nhiều Loại Khách Hàng như Nhà Đầu Tư, Số Lượng Khách Du Lịch, hay những Sản Phẩm & Dịch Vụ mất dần những Nhu Cầu Tiêu Thụ của Cộng Đồng Thị Trường Thế Giới, đương nhiên Chúng ta bị cô lập và có cuối cùng đi đến sự Phá Sản của Chất Lượng không những của Sản Phẩm Vật Chất mà cả Sản Phẩm Tinh Thần nữa. Dể Kết Luận, chính các Nền Văn Hóa, dù là từ Siêu Cường, Đại Cường hay các Tiểu Quốc cũng bao hàm Chất Lượng Văn Hóa của Nhân Loại. Vì thế cho nên, những Nền Văn Hóa thiếu Chất Lượng Nhân Bản ưa thích của Nhân Loại cũng đã và đang dần bị Đào Thải theo Thời Gian?
Tran, Vanson – 7/2013
Nhân Đọc Nguồn Tham Khảo của:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/why-vn-not-a-home-for-fdi-07222013161335.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: