THE NOT BAD HABIT OF OPINION SHARING

ĂN CÓ, DÍ MÁU ĂN PHẦN?
(Thơ phiếm luận, xã hội)
Ta thường có Thói Quen chẳng Xấu lắm?
Muốn Chia Phần, nên Dí Máu vào thôi?
Việc Xẩy Ra, dù chỉ hiểu Lơ Mơ..
Cũng Ăn Có làm bộ là Tham Dự?
Sự Thật thì Mỗi Người ngoài Hoàn Cảnh,
Ý Kiến phóng theo , còn Tham-Dự, còn khuya?
Thế cho nên, Việc của Đất Nước Việt-Nam..
Dù có Ý-Kiến Bên Ngoài cũng ko Hiệu-Quả?
Theo Tôi nghĩ, Ý Kiến chính của “Người Trong Cuộc”,
Mới liên quan đến Sống Chết của Vấn-Đề?
Ta đã bao lâu làm “Người Ngoại Cuộc” vô tư?
Triệu Ý-Kiến cũng ko làm Đời Chuyển Dịch?
Nhất là khi vào trong Cảnh Đời “Ăn Sung, Mặc Sướng”,
Khó Dấn Thân vào Sương Gió Đấu Tranh?
Vong Thân Vật Chất, Lý Tưởng tan tành?
Góp Xây Dựng vẫn chỉ là Ý Kiến?
Nhưng Thói Đời vẫn thường Đưa Ý Kiến..
Để cho Người, Ta quên hết Phần Mình?
Tôi thường nghĩ đến các Chiến-Sĩ Vô Danh!
Hay các Vị Anh Hùng trong Dòng Sống!
Một Phút suy tư, Tôi mong Ngàn Ý-Kiến..
Biến thành một Đoàn Chiến Sĩ Hữu Danh!
Kết Cục là Vũ Trụ sẽ Thanh Bình..
Vì Họ dám Hy-Sinh chính Mình và Quyến-Lợi?
Tình Nhân Bản sẽ bay tung phơi phới…
Và Lạc-Phúc quân bình sẽ mang lại Thái-Hòa?
Vanson – 7/2013
Nguồn Cảm Hứng Cho Bài Viết:
http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3249:chuy-n-m-vi-t-nam-d-i-tac-chi-n-lu-c-l-giang&catid=44&Itemid=301

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: