THE BRAINWASH AND THE FREEDOM

Tẩy Não & Tự Do
(Thơ phiếm luận, xã hội)
Hai Từ này xem ra đều khó hiểu?
Quả thất Vào Đời, mình đâu có Tự Do?
Bạn sinh ra trong hoàn cảnh có Tự Do?
Hay Bạn thường bị Dòng Đời Tẩy Não? (Nhuộm Mầu Tri Hành của Bạn)
Nhập Gia tùy Tục, Nhập Giang tùy Khúc,
Có nghĩa là Chg-Mình (đều bị Vẽ) cả đấy thôi?
Mầu Sắc nào? Bạn kiểm điểm lại coi?
Cái Môi-Trường nhuộm chúng ta từ Tấm Bé..
Lây ví dụ là những Thói Quen Văn-Hóa..
Từ Góc Ruộng Vườn, cho đến Học Đường?
Vẫn Uốn Nắn chúng ta, không vấn vương..
Từ Tục Lệ, sự Đổi Thay trong Luật-Pháp..
Khi Trưởng Thành, Bạn lớn hơn, hiễu biết?
Song vẫn là Chất Lượng của Môi Sinh?
Chất DNA phân biệt Tập Tục, Thói Quen,
Và cả những Tri Hành và Thích Ứng?
Bao gồm xa, cả Ngôn-Ngữ lẫn Thức Ăn?
Như nói Tiếng Mỹ vẫn thấy giọng Việt-Nam?
Trừ những Trẻ sinh ra nơi này, HCQ?
Cái Gốc Văn-Hóa Việt vẫn theo Ta ráo-riết?
Khó cho mình một Khoảng Trống Tự Do?
Nhất là khi nói, Bạn ở Nước Tự Do?
Bạn chỉ có Tự Do trong vài Hướng?
Vì Luật Quốc Gia, nước nào cũng thế,
Vẫn yêu cầu Bạn tôn trọng hết mình?
Vậy Tự-Do chỉ tương đối trong Nhân Sinh?
Đa Số vẽ, & hình-thành Môi-Trường Văn Hóa?
Lại mỗi Môi-Trường đều mang một Nền Văn-Hóa,
Chất Lượng tương đồng rất tương-đối mà thôi?
Không thể nào mơ tưởng (Trồng Lúa) với (Trồng Người),
Cùng Phương Thức giống nhau như Khoa Học?
Bạn muốn Ảnh Hưởng đem vào Văn Hóa?
Cả một Miền, hay Châu Lục khác nhau?
Làm thế nào để Nhân-Loại cảm thông nhau?
Mới là Đích của Ý Hệ Tình Nhân-Bản?
Đó là những Chất-Liệu tuyệt vời trong Văn-Hóa,
Của Địa Cầu sau những Cuộc Chiến Tranh,
Thực Hiện, Thích Ứng sau Giai-Đoạn Tri, Hành..
Ta sẽ đo được Sự Tự-Do hay Tẩy-Não?
Vanson – 7/13

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: