THE ALLIED POSITION IN STRATEGY

THẾ CHÂN VẠC CẦN THIẾT CỦA VNXHCN
(Thơ phiếm luận, xã hội)
Hồi còn bé, Bố tôi giảng Bài Học,
Thế Chân Vạc là gì hả Bố ơi?
Bố tôi dẫn tôi vào Bếp chỉ tôi,
Cái Ông Đồ Rau có 3 Viên Gạch,
Bố tôi nói, Con nhìn xem Cái Bếp,
Có 3 Chân, có chắc chắn không nào?
Tôi nói Chắc, Bố tôi hỏi thêm vào,
Cho đến lúc tôi hiểu rồi, mới hết.
Thế Chân Vạc là một Thế Cờ Vững-Chắc,
Trong Kinh Doanh hay Chính Trị dùng chiều.
Một Quốc Gia bé nhỏ Gió nhiều Chiều,
Mấy Nước Mạnh tham lam, thường muốn chiếm?
Lý-do đó mà Các Cụ Ta thường khuyên-nhủ,
Cái Thế này nếu được sẽ Vững Vàng.
Khi xưa ở bên cạnh có Thái Lan,
Nhờ Thế Chân Vạc, không Đế-Quốc nào xâm-chiếm.
To như Nước Tầu nhưng không khôn lắm?
Để Bát Cường cấu sé đến điên đầu?
Và bây giờ, thì Trí-Tuệ ở đâu đâu,
Cũng thấy rõ Anh Tầu như tỉnh giấc?
Anh Tầu còn nói Chủ-Quyền mình thêm Lõi-Cốt,
Phác họa ra và Chiêm hết Biển Đông?
Tuy-vậy, Thế Chân-Vạc, Anh không có, đừng mong.
Sẽ bền vững dù có Bom Nguyên Tử.
Việt Nam ta hôm nay cần tỉnh ngộ.
Nên áp-dụng ngay (Thế Chân Vạc) để khỏi thiệt thòi.
Đứa nào mà Tham, đụng đến Ông này,
Sẽ có Ngũ Cường, Võ Công bảo vệ.
Lý do cả 5 đều Đầu Tư liên kết.
Quyền Lợi của cả 5 Bá-Chủ Địa Cầu.
Và 5 Siêu-Cường, Trung Cộng ngại Đối Đầu?
Họ sẽ xúm lại Bế Hội Đồng Trung-Quốc.
Vì vậy cho nên VN cần ngay (5 Chân Vạc),
Thực hiện càng nhanh, càng đảm bảo Chủ-Quyền.
Và từ đó, Đất Nước sẽ bằng yên,
Song VN phải nghe 5 Siêu Cường khuyên-bảo.
Chì có Thế Chân-Vạc, VN mới an-bình, phát-triển.
Nếu không thì sẽ có một Ngày Tàn?
Hi-vọng rằng Các Nhà Lãnh-Đạo của Việt-Nam.
Đủ sáng-suốt bắt tay mọi Siêu-Cường hoàn vũ..
Nếu cộng cả thêm SC Trung Quốc nữa,
Thì không lo, Họ sẽ phải Chia Đều,
Thằng nào tham, Thế Liên-Kết sẽ suất chiêu.
Vì thế, Việt-Nam mình sẽ An-Toàn Xa Lộ?
Vanson – 7/2013
Nguồn Tham Khảo Cho Bài Thơ PL:
http://www.voatiengviet.com/content/viet-nam-nhat-ban-hop-tac-ve-dat-hiem/1704665.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: