THE JUSTICE IN A FAMILY & THE ONE IN A NATION

MUỐN HẾT MÂU THUẪN CỦA CON CÁI, CHA MẸ PHẢI CÔNG BÌNH
(Tùy Bút, phiếm luận, xã hội)
Mâu Thuẫn Của Con Cái Trong Một Gia Đình:
Tôi còn nhớ lúc nhỏ, trong gia đình tôi thì Cha Mẹ tôi thường khuyên, Đứa Lớn phải giúp Đứa Bé, Mạnh giúp Yếu, nói chung là như vậy. Anh Chị Em thì phải đùm bọc lấy nhau, nhất là lúc khó khăn. Khi Cha Mẹ tôi còn sinh thời, thì hai Cụ cư xử rất công bình với con cái. Trước khi các Cụ già nua, đã viết Di Chúc chia Của Cải rất công bình cho mỗi đứa con, lúc này Ai cũng có gia đình và chỉ còn vài đứa chưa lập gia đình, còn theo học, những vẫn được thừa hưởng một chút ít tiền bạc, và khi lập gia đình thì những món tiền đó được ngân hàng trao lại. Tuy nhiên, không phải là không có những Mâu Thuẫn của các Anh Chị Tôi và Chúng Tôi trong đời sống cảm nghiệm, nhất là mối Liên Hệ sau này, Ai thương Ai, Ai thân và giúp đỡ Ai, hoặc có những thành kiến trong Gia Tộc, vv.. Trong Gia Phả Gia Tộc cũng có nhiều sự khác biệt, do tính Cụ này khác Cụ kia, nhất là lúc về già, các Cụ thường đổi tính đổi nết, nhiều Cụ khó chịu lắm, đôi khi còn độc đoán với con cái nữa. Hiện tượng Bỏ Nhà ra đi hay trốn tránh Cha Mẹ, hoặc một số Họ Hàng vẫn tùy cảnh đời xẩy ra mà chúng ta có những hòa hợp hay mâu thuẫn trong gia đình, hay họ hàng, thân tộc. Người ta đưa ra rất nhiều lý do về Tính Nết, về Lý Do này hay Lý Do khác, song đa phần Con Cái mâu thuẫn là do Cha Mẹ thiếu Công Bình đối với Đứa này hay Đứa khác, Con Vợ Cả, Vợ Lẽ, hoặc khá nhiều Lý Do phức tạp khác trong Đời Người.
Làm Sao Cha Mẹ Công Bình Với Con Cái?
Làm bặc Cha Mẹ thì đa số đều muốn Con Cái trưởng thành và đều đối xử Công Bằng với Con Cái cả, ngoại trừ hoàn cảnh không cho Cha Mẹ dư dả về tiền bạc hay trong cánh nghèo nàn, vv.. Ai thì cũng mong cho Con Cái luôn được no đủ, học hành hay làm việc được suông sẻ, được thành công, có công ăn việc làm và gia đình riêng của chúng được thuận vợ thuận chồng, thuận con thuận cái. Nhưng trong nhiều trường hợp chúng ta có những mâu thuẫn của Con Cái thì Cha Mẹ phải làm sao? Từ những Tiếp Thu về học thức và nghề nghiệp, về thói quen và nếp sống bên ngoài về, chúng mang những nếp sống đôi khi dị biệt, và đôi khi khen hay chê nhau, nhất là trong thời gian thích ứng những Ý Hệ Xã Hội & Tôn Giáo vào gia đính, gia tộc, chúng trở nên khác biệt, mang những Thành Kiến Xã Hội khác nhau, có khi chống đối nhau và coi nhau như Thù Địch, ví dụ thánh Anh thì theo Phe CS/XHCN, thằng Em thì theo phe Quốc Gia, vv.. thì vô hình trung đã quá khả năng của Cha Mẹ?
Mô Hình Gia Đình Gia Đình Có Liên Quan và Ảnh Hưởng vào Xã Hội Ko?
Trong Xã Hội, nếu có nhiều Mô hình Gia Đình hạnh phúc, Con Cái Thuận Hòa, Tương thân Tương trợ nhau thì đương nhiên, vào tầm cở Cộng Đồng Xã Hội đã mang những Chất Lượng Văn Hóa tốt đẹp. Ngày nay, sau những giai đoạn Cách Mạng Xã Hội, một Quốc Gia thường thích ứng hóa một Mô Thức Xã Hội Dân Chủ, Tôn Trọng Tự Do & Nhân Quyền tối đa cho nên trong Môi Trường Văn Hóa ấy, có nhiều Chất Lượng tốt và ưu điểm hơn Mô Thức Xã Hội Độc Tài, hay Quân Phiệt, vì không Tôn Trọng Nhân Quyền của Công Dân.
Nhìn vào Cộng Đồng Quốc Tế ngày nay, ví dụ bên Tây Phương như Liên Âu chẳng hạn, một Mô Hinh Xã Hội & Kinh Tế mang sự tương đồng về quyền lợi và lạc phúc cho mọi tầng lớp quần chúng, có tên là Social Welfare Economy, mà Chính Quyền hay những Nhà Lãnh Đạo của Họ đặt Dân Chúng vào một Nhu Cầu Trách Nhiệm ma Họ phải hoàn thành. Xin xem thêm Dạng Social Welfare Economy trong phần Tham Khảo của Chg Tôi.
Phần Trích Dẫn bằng Anh ngữ: [Social welfare refers to the overall welfare of society. With sufficiently strong assumptions, it can be specified as the summation of the welfare of all the individuals in the society. Welfare may be measured either cardinally in terms of “utils” or dollars, or measured ordinally in terms of Pareto efficiency. The cardinal method in “utils” is seldom used in pure theory today because of aggregation problems that make the meaning of the method doubtful, except on widely challenged underlying assumptions. In applied welfare economics, such as in cost-benefit analysis, money-value estimates are often used, particularly where income-distribution effects are factored into the analysis or seem unlikely to undercut the analysis.
The capabilities approach to welfare argues that freedom – what people are free to do or be – should be included in welfare assessments, and the approach has been particularly influential in development policy circles where the emphasis on multi-dimensionality and freedom has shaped the evolution of the Human Development Index.]
Tạm Kết Luận:
Chúng tôi nghĩ rằng, sau những Cuộc Cách Mạng Xã Hội, dù chuyển đổi hay thay thế những Mô Thức Chính Trị, Lãnh Tụ các Quốc Gia thường phải thích ứng hóa tối đa những Ưu Điểm của Mô Hình Xã Hội tiến bộ nhất vào Đời Sống Dân Sự, mang lại Cơm No Áo Ấm cho mọi Tầng Lớp Dân Chúng và càng giảm thiểu những Bất Công về Quyền Lợi bao nhiêu thì sẽ tạo được một Xã Hội Thái Hòa & Lạc Phúc cho Mọi Người. Một khi Chính Quyền hay các Vị Lãnh Đạo Đất Nước thiếu Khả Năng Quản Trị một Non Sông, tạo nên những Bức Xúc về Nhân Quyền chân chính của mọi tầng lớp Quần Chúng, khiến Dân Chúng Xuống Đường, Khiếu Kiện, Phản Kháng, hay CĐ Thế Giới phê bình xây dựng, vv.. chính là giai đoạn sẽ Thoái Hóa của một Xã Hội hay Nền Văn Hóa đã bị bế tắc, không Tiến Hóa thức thời.
Riêng Việt Nam XHCN hôm nay đã và đang bước vào Giai Đoạn hậu Cách Mạng XHCN, đang Đổi Mới & Định Hướng vào Thị Trường Kinh Tế của các Nước Tây Phương, theo ý kiến chúng tôi, thì các Vị Lãnh Đạo nên thích ứng tối đa và tích cực để Nền Kinh Tế & Văn Hóa Việt Nam có thể nâng cao lên một Cấp Tiến Bộ thích đáng trong Toàn Cầu hôm nay vậy.
Nhân Chuyền Công Du của Chủ Tịch Trương Tấn Sang sang HCQ Hoa Kỳ sắp tới, chúng tôi hy vọng rằng vị Lãnh Đạo của Quê Hương chúng ta có thể Đi Một Ngày Đàng Học Một Sàng Khôn & Tái Xây Dựng một Quê Hương Việt Nam nhiều Chất Lượng Nhân Văn Tiến Hóa nhất nhì của Địa Cầu & mọi Tầng Lớp Quần Chúng một Ngày Gần Đây sẽ được hưởng một Mô Hình Xã Hội Tiền Tiến, Tự Do, tôn trọng Nhân Quyền, và một Nền Kinh Tế, một Mức Lạc Phúc Xã Hội thoải mái hơn bao giờ.
Vanson – 7/13
Nguồn Tham Khảo Cho Bài Viết:
http://www.fao.org/docs/up/easypol/450/social_welfare_functions_041en.pdf‎
http://www.ted.com/talks/richard_wilkinson.html
http://www.wcfia.harvard.edu/sites/default/files/423__0332-Alesina11.pdf‎
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_inequality‎
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/ability/…/zaf_wp.htm‎
http://www.norden.org/en/the-nordic-region/social-policy-and-welfare‎
http://www.gvpt.umd.edu/uslaner/rothsteinuslanerallforallworldpolitics.doc‎

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: