THE EQUATION OF HAPPINESS

PHƯƠNG TRÌNH HẠNH PHÚC CỦA ĐẠI HỌC PRAGER
(Thơ phiếm, triết luận, xã hội)
Giáo sư Dennis Prager là loại Lạc Quan,
Luôn hạnh phúc với những gì Thực Tiễn,
Trong Youtube, ông Dennis vẽ ra một Công-Thức,
Giải Phương Trình này, có Hạnh Phúc đến ngay?
Nào Bạn đọc, xem kỹ nhé, Phương-Trình này,
U/Unhappy = bằng I/Images – trừ đi R/Thực Tế, (Reality)
Bạn tưởng tượng Đời Mình là Bánh Vẽ..
Song Cuộc Đời Thực Tế lại quá Tồi!
Cho nên Bạn Unhappy, thiếu Hạnh Phúc rồi?
Trong VH Việt Ta, cũng bàn Hạnh Phúc?
Hạnh-Phúc là Bạn phải bằng lòng Cuộc Sống?
Tức Được Gì, Ta cùng Chấp-Nhận, và Vui..
Vì Đa-Số vẫn nghèo nhiều Góc Cuộc Đời?
Và Tri-Túc, Tiện Túc, Đãi Túc (hà) Thời Túc?
Bạn đừng bao giờ, tự ti & bức-xúc..
Nên Niềm Vui do chính ở Tâm mính?
Bạn sang Lào, Dân Chúng chỉ Đủ ăn?
Ở Phi Châu, nhiều Làng còn Chết Đói?
Ngay ở Mỹ, nhiều đằng sau Phố Đẹp,
Ổ Chuột rất nhiều, trong các Đại Đô?
Và không xa, Bạn hãy đến Trung Hoa..
Nhiều Nơi Khác, Người Ta đang Sợ Đẻ?
Nhưng Bạn chỉ thấy, Huy Hoàng Tráng Lệ,
Rồi Ước Mơ Hạnh Phúc ở Tương Lai..
Tương Lai chưa đến, Bạn hãy cứ vui?
Đừng chán nản, Bỏ Cuộc Đời Tranh Đấu,
Hạnh Phúc phải Trồng, mới mong Nó đến.
Bạn biết không? Bạn nên có Bạn Lòng?
Vì trong Đời, chỉ Một Kẻ cảm thông,
Thì Hạnh Phúc dù Phương Trời Bão Tố?
Bạn có Tin không? xin dấn-thân hãy Thử,
Vì Chân Trời Hạnh Phúc ở Chính Mình?
Một Hôm Nào, Bạn hiểu rõ, Bình Minh!
Vanson – 7/2013
Xin mời xem Nguồn Youtube nói về Công Thức Hạnh Phúc:
http://www.prageruniversity.com/Life-Studies/The-Happiness-Equation.html?gclid=CKP2_uLGtrgCFdFDMgod9yoAUg

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: