THE POSITIVE AND NEGATIVE POSITION THE THE CHEST GAME

THẾ CHỦ ĐỘNG & BỊ ĐỘNG
(Thơ phiếm luận, xã hội)
Trong Bàn Cờ, Ai giữ Thế Tấn Công,
Thì đã tạo ra Thế Cờ Chủ Động,
Khiến Đối Phương vào Thế Cờ Bị Động?
Nhưng làm sao, đề Thắng Bàn Cờ?
Có lẽ rằng, phải có Thế Liên Minh,
Mới cấu tạo cho Thế Cờ bền vững?
Chủ Tịch Trương Chuyến Du Hành sang Mỹ,
Chắc chắn rồi, nhằm vào Thế Liên Minh?
Ông phải đi qua 2 Biên-Giới Lòng Người,
Mới nhận rõ Việt-Nam ở Vị-Trí nào Chiến-Lược?
Con Tốt Biên của anh Tầu Trung Quốc,
Sang Biên rồi, tưởng như đã vững vàng?
Phải Việt Nam như đã quá muộn màng?
Để lấy lại Chủ Quyền Biên, Hải Đảo?
Nhưng cẩn thận, nếu Anh Tầu Trung Quốc,
Cảm thấy nguy, Biến lại hẳn Thế Cờ?
Ví dụ như, TQCS đột suất Mô Hình Liên-Bang..
Giống HCQ Hoa Kỳ, cho nhiều Thuộc Quốc?
Bàn Cờ mà, Thế Cờ luôn xoay ngược?
Có thể làm cho Đối Thủ quay cuồng?
Nhất là TQCS đang muốn lên cấp Siêu-Cường,
Sẽ Điều Chỉnh thôi, giống Liên-Bang Sô Viết?
Nến Văn Hóa Nhân Loại chắc còn Chuyển-Hoán?
Võ-Lâm Ngũ Bá buộc phải đổi Thế Cờ? (VLNB)
Nhất là trong 5 Cao Thủ Võ Lâm..
Đều Tinh Quái, ít Ai hiền như Bụt?
Không dại gì Họ Uýnh Nhau, chẩy máu?
Nên Thế Cờ sẽ biến hóa an bình..
Căng-Thẳng để tạo Thế Chủ Động lúc đầu,
Song Đoạn Cuối sẽ ghi Hòa, trong VLNB?
Vanson – 7/2013
NGUỒN CẢM HỨNG CHO BÀI VIẾT:
http://www.voatiengviet.com/content/my-khuyen-cao-trung-quoc-cho-ap-buc-o-bien-dong/1700615.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/will-us-strategic-priority-trump-hr-in-vn-vh-07122013152115.html
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/07/130711_ban_ve_chuyen_chu_tich_sang_tham_hoa_ky.shtml

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: