Whn Will China Form Its Federation As USA?

BAO GIỜ THÌ TQCS THÀNH LẬP LIÊN BANG NHƯ HCQ?
(Thơ phiếm luận, xã hội)
Sống bên Hoa Kỳ sắp 4 thập niên,
Mới nhận ra rằng, Mỹ là những Tiểu-Bang..
50 Tiểu-Bang đứng đầu là 50 Thống Đốc,
Rồi lại nhận ra là bên Trung-Hoa Cộng-Sản,
Khá nhiểu Tiểu-Quốc bị Bức Xúc của Trung-Hoa?
Mấy Ông Làm Chính-Trị Học Vị thâm sâu?
Sao Cưỡng-Bách nhiều Quốc Gia trong Nội Địa?
Như Tân Cương, như Đài-Loan, như Tây Tạng..
Có Nhân-Quyền mà Chèn Ép mãi Tự Do?
Bắt Chước Hoa Kỳ Mô-Hình Dân Chủ đi…
Sẽ Giải Quyết được Nhân Quyền suông sẻ?
Tôi nghĩ rằng Hãy trên Lập Trường Nhân-Bản?
Giải quyết Sự Việc này sao quá dễ dàng?
Hãy lập một Hiến-Pháp tiến bộ của Liên-Bang..
Rồi kết-hợp Mọi Sắc Dân về một Khối..
Và hãy nhớ, Nhân-Quyền, Tự Do, Dân Chủ,
Trung-Quốc tương lai sẽ nâng cấp Siêu Cường?
Nào Chúng Ta biến Nỗi Thống-Khổ Địa Cầu..
Thành một Kỷ-Nguyên Hôm Nay, đầy Kỳ Tích?
Lấy Công Bình, Tình Yêu & Công Lý..
Trí-Tuệ Tri Hành, Các Dân Tộc an bình?
Căn Bản ấy, chính là Thiên-Đàng Trần Thế?
Trung-Quốc đã sai-lầm Vùng Lưỡi Bò 9 Điểm?
Hãy rút về và Điều Chỉnh Quân Bình,
Đừng đi sâu vào mang họa Chiến Chinh..
Sẽ Tiêu Diệt Dân Mình trong Nháy Mắt?
Gửi Người Bạn Anh Em toàn Trung Quốc…
Họp Nhau Đi đưa Nguyện Vọng Công Bình?
Thì Thiên Thời, Địa Lợi, lẫn Nhân Hòa …
Như Ngài Khổng, năm xưa từng Chỉ Dẫn?
Vanson – 7/2013

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: