OUTSIDE AND INSIDE VIEW OF PLANTING A RICEFIELD

TRANH ĐẤU BÊN NGOÀI, TRANH ĐẤU BÊN TRONG
(Thơ phiếm luận, xã hội)
Chả có gì, ta đâu cần Tranh Đấu?
Một Cụ Già sắp sửa Tuổi Hồi hưu,
Cụ nói, Cánh Đồng Lúa cũ Việt Nam,
Bỏ đi lâu rồi, đâu còn tha thiết?
Tranh đấu làm gì, kệ Đời chuyển dịch..
Và Chất Lượng gì, khi Họ Trồng Người?
Cụ Bà Hiển Đức, vì Ở Trong thôi,
Nên vẫn phải Nhọc Nhằn, đi Nhổ Cỏ,
Cánh Đồng Lúa 4 thập niên Cầy Cấy,
Giống Lúa Đồng, Cỏ Dại vẫn xen vào!
Đó là Đồng Lúa của Đảng Cộng-Sản Việt-Nam,
Mầu Cờ Đỏ Sao Vàng, là duy nhất?
Mang Lúa giống Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ,
Vế Cố Trồng, Đất Cũ, đã phai mầu?
Không hi vọng gì? Mầu Mỡ thấm sâu..
Công Dã Tràng, một Việc Làm vô ích?
Nền Văn-Hóa ấy, nay tiến vào Hội Nhập..
Sẽ dần dà Chất Lượng Lúa thay mau..
Tôi dự-đoán, Nền VNXHCN sẽ giống <VNCH cũ > thôi?
Nếu Ta muốn Nó là Tự-Do, Nhân-Quyền, Dân-Chủ?
Như vậy, cần gì phải Đấu-Tranh cho mệt-mỏi?
Cái Tiến-Trình Dân Chủ, Khát-Vọng của Quê Mình?
Là một Con Đường đang dẫn tới Bình Minh..
Cho Dân-Tộc, dù Cách này hay Cách khác?
Việc Đấu Tranh Bên Ngoài không Tích Cực,
Sẽ Mơ Hồ, khó thoát khỏi <Bệnh Đam Mê>?
Khi Tình Giấc, Thực Tế sẽ ê chề!
Tốt hơn hết, Đừng <Vẽ Đường> cho Hươu Chạy!
Vì Các Cụ cũng khuyên rằng, đừng <Dậy Đĩ Vén Váy>?
Chiêm-Nghiệm Cuộc Đời để rõ Trắng hay Đen!
Vanson – 7/2013
NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/07/130709_nhandan_covang.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/07/130708_lehienduc_anticoruption.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/11/121122_tham_nhung_vietnam.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/10/121019_buivanbong_blog.shtml

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: