WILL CHINA CAUSE THE WORLD WAR WITH ITS HIGH AMBITION?

THAM VỌNG & CÁCH HÀNH SỬ CỦA TRUNG HOA CS CÓ THỂ ĐƯA ĐẾN THẾ CHIẾN III HAY CHIẾN TRANH LẠNH II HAY KHÔNG?
(Tùy Bút phiếm, triết luận, xã hội)
Tham Vọng & Hành Sử Của TQCS Hôm Nay:
Xin mời Bạn đọc FB xem đầy đủ những Sự Kiện tường trình trong Nguồn Tham Khảo Youtube 1-2 của chúng tôi dưới đây và riêng cá nhân chg tôi nhận xét thì Tham Vọng của một Trung Hoa CS đang trỗi dậy quả thật rất lớn và đe dọa nhiều quốc gia ASEAN, và xa hơn là Toàn Cầu, như chg ta thấy các Liên Minh liên hệ đã và đang Dương Oai với nhau với các Chiến Hạm, các Cuộc Tập Trận ở Vùng Biển Đông TBD & Biển Vàng Eo Biển Hàn Quốc, các Sự Cố xâm lấn và hiếu thắng của TQCS với Vùng Lưỡi Bò, và hai Quần Đảo chính là Hoang Sa & Trường Sa, vv..
http://www.youtube.com/watch?v=W-CDMSOGaRY
http://www.youtube.com/watch?v=EjCQnFhXNak
Youtube 3-4 sẽ đưa nhiều Dữ Kiện mà giáo sư Peter Navarro thu thập, suy luận và dự đoán trong hai Tác Phẩm rất nóng của Ông trong những ngày gần đây. Ông diễn dịch nhiều Hành Sử của TQCS trên nhiều Bình Diện & Giao Lưu Kinh Tế, Thương Mại, Tài Chánh, Thị Trường, Chiến Lược của TQCS có thể ví như một Đe Dọa của TQCS như một Thần Chết? Xin mời Bạn đọc FB xem chi tiết và suy đoán xem sao:
http://www.youtube.com/movie/death-by-china
http://www.youtube.com/watch?v=IVWi0nRfjGQ
Có Thế Có Chiến Tranh Thứ 3 Hay CT Lạnh 2 Không?
Bây giờ chúng ta sang phần Dự Đoán xem Địa Cầu có thể xẩy ra một Thế Chiến thứ 3 hay là một Chiến Tranh Lạnh thứ 2 hay không? Nguồn tin từ website the Economist sau thì tiên đoán rằng (The Dragon ‘s New Teeth) Con Rồng China đang mọc chiếc Răng Nanh, hay là Sự Cố TQCS đang Bành Trướng Võ Công trong những ngày gần đây ( The Military Expansion). Ref: [AT A meeting of South-East Asian nations in 2010, China’s foreign minister Yang Jiechi, facing a barrage of complaints about his country’s behaviour in the region, blurted out the sort of thing polite leaders usually prefer to leave unsaid. “China is a big country,” he pointed out, “and other countries are small countries and that is just a fact.” Indeed it is, and China is big not merely in terms of territory and population, but also military might. Its Communist Party is presiding over the world’s largest military build-up. And that is just a fact, too—one which the rest of the world is having to come to terms with.] or [Apr 7, 2012 – Its Communist Party is presiding over the world’s largest military build-up. … The Pentagon’s planners think China is intent on acquiring what is called in the … It would also enable China to carry out its repeated threat to take over … China has the ambition—and increasingly the power—to become a regional …]
http://www.economist.com/node/21552193
Các Nguồn Tin liên hệ sự việc và biến cố này bao gồm The NYTimes đề cập đến sự Đối Diện của Mỹ, TT Obama và Nội Các của ông đang quan tâm đến dạng Chiến Tranh Lạnh số 2 khả thể vì Tin Tức bao gồm cả vấn để Tranh Chấp Chủ Quyền & Chiến Tranh Mạng Internets hay Cyberespionage của Mỹ & TQCS này. song Chính Sách của Mỹ & TQCS hôm nay lại ràng buộc một Ý Hệ khá quan trọng là 2 Chúa Sơn Lâm trong một Khu Rừng đang thiếu Thực Phẩm, Họ vẫn phải găn liền với nhau thì mới Sinh Tổn Bền Vững được. Mời quý bạn xem chi chi tiết thêm trong Nguồn TK của chúng tôi:
http://www.nytimes.com/…/world/…/obama-and-xi-try-to-avoid-a-cold-war-ment…
[Jun 9, 2013 – President Obama and his Chinese counterpart, Xi Jinping, emerged from talks … World Twitter Logo. … are caused by the increasing desperation inside China to keep its … “that is where you would see a flash of nationalism,” the official said. … That is zero-sum cold war thinking — but China and the United …
WASHINGTON — President Obama and Xi Jinping, the Chinese leader, emerged over the weekend in California from their first lengthy talks declaring their determination to keep disputes over cyberespionage and territorial claims in the Pacific from descending into a cold war mentality and to avoid the pitfalls of a rising power confronting an established one…
But officials on both sides described forces at work in Beijing and in Washington that risked pushing Mr. Obama and Mr. Xi into exactly the trap they warned against.
]China’s military sees American techonological power as one more form of pressure to be countered, just like the American naval presence in the Pacific. That is zero-sum cold war thinking — but China and the United States are far more economically interdependent than the United States and the Soviet Union ever were.
That is no guarantee that the two leaders will work out what Mr. Xi calls a “new type of great-power relationship.” But each man clearly understands the damage that the other could do to his legacy, and each has a motive for reining in the forces that would argue for continued low-level confrontation.]
http://www.fastcoexist.com/1680127/8-ways-the-world-will-change-by-2052‎
Jul 12, 2012 – You do remember, I hope, that the average income path to 2052 will not be a straight line. …. Let us start by deciding what cost you are thinking about. …. This won’t create war since China’s ambition is to be self-contained. … There is need for collectively agreed action.
Những Giả Thuyết Mà Xác Suất Khá Cao Hiện Nay Cho 2 Dạng Chiến Tranh này:
Sau khi đọc và xét qua tình hình cũng như nhiều ý kiến thì chg tôi thấy có hai Chiều Hướng rõ rệt: một là Nhóm Giả Thuyết Khả Thể Phải Có Chiến Tranh tiêu biểu tác giả The Death by China trên & Nhóm Giả Thuyết Khả Thể Phải Sống Chung Hòa Binh.
Xét về Dạng Chiến Tranh, lẽ đương nhiên các Siêu Đại Cường & Liên Minh hai bên sẽ phải sử dụng Võ Khí Hạch Tâm. Cuộc Chiến bằng Vũ Khí Nguyên Tử nếu xẩy ra sẽ tiêu diện ít nhất là 1/2 Đia Cầu, bao gồm Dân Số, Tài Sản CN và Tài Nguyên Thiên Nhiên. Địa Cầu có thẻ trở thành một Hành Tinh đói khổ và bệnh hoạn, vô cùng thê lương. Dạng Chiến Tranh Hạch Tâm, trừ trường hợp Bất hạnh hay là không may nào đó thôi, vì các Nhà Lãnh Đạo các Siêu & Đại Cường ngày nay chỉ số Thông Minh (IQ) của Họ khá cao, không thể quyết định một cách Hiếu Thắng được.
Xét về Dạng Sống Chung Hòa Bình, các Siêu & Đại Cường cùng Liên Minh sẽ đóng góp và hòa giải với nhau trong những Nghị Hội, các Nhóm G4-, G-5, G-8, G-20, vv..sẽ hòa dịu hơn và có triển vọng cho Nhân Loại được xích lại gần nhau và chia sẻ hay tương trợ nhau trong Ý Thức Nhân Bản ngày càng cảm thông nhau hơn. Và do đó, chúng ta sẽ có sự Thái Hòa, Hạnh Phúc & Nền Văn Hóa Xã Hội của mỗi quốc gia sẽ thăng hoa hơn, nền kinh tế sẽ thịnh vượng hơn, và mức lạc phúc xã hội của Con Người sẽ tươi sáng hơn.
Tạm Kết Luận:
Nguồn Tin từ nhiều Nhà Tiên Tri, Tử Vị Độn Số vì không có mức khả tín Khoa Học, cho nên chúng tôi tạm gác sang một bên và hướng vào Niềm Hy Vọng. Chúng tôi hy vọng Nhân Loại sẽ như một Đại Gia Đình, trong đó mọi Dân Tộc đều là Anh Chị Em, biết nhường cơm sẻ áo cho nhau và Loài Người luôn hướng thượng phát huy Tình Nhân Bản tốt đẹp và sáng tươi.

Tran, Vanson – 7/2013
NGUỒN THAM KHẢO KHÁC:
http://www.livelifehappy.com/love-and-live-life-quotes/‎
http://www.telegraphindia.com/1130523/jsp/opinion/story_16918051.jsp‎

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: