THE RICH SOCIETY AND THE POOR SOCIETY

XÃ HỘI GIẦU NGHÈO HAY NGHÈO GIẦU ?
(Thơ phiếm luận, xã hội)
Cách Mạng lý tưởng là không giầu nghèo?
Nhưng sau Cách-Mạng, có cả Giầu lẫn Nghèo?
Tại sao vậy, Nhóm Giầu Nghèo chuyển biến?
Nhóm Nghèo mà nhiều, thì Nhóm Giầu lúng-túng..
Nhóm Giầu mà nhiều, Nhóm Nghèo khá hơn,
Là vì Nhóm Giầu buộc chia-sẻ Miếng Cơm,
Sẽ không có Loạn, vì Dân tình thoải-mái?
Nhưng Ta quan sát những Thời-Kỳ biến đổi..
Ta thấy rằng Nền Chính-Trị khá lung lay?
Không phải là Tài Chính-rị Dở hay Hay,
Mà Biến Dịch vẫn thăng trầm Cuộc Sống,
Lúc mà Nước mình nghèo, Dân khổ được,
Quan & Dân gần như rất Đồng Lòng.
Nhưng khi Nước phất, Vận cũng phát lên,
Thì Quan & Dân đã gần như Lộn-Xộn?
Nhóm Làm Quan thì không còn Đoàn Kết,
Vì bắt đầu So Sánh số Lợi Quyền,
Vào lúc này, thì Năm Ba Nhóm kết-liên,
Âu cũng là Thường Tình, trong Đời Sống?
Mức Giầu Có không đồng đều, sẽ biến..
Giữa Nhóm A, cho tới cả Nhóm B-C?
Trong Xã Hội Văn Hóa của Tây Phương,
Các Tỷ-Phú, Thương Gia, hình thành Chính-Sách?
Bạn có Tiền, mua Tiên, thì rất dễ?
Bạn không Tiền, đừng Hí Hóe, Ho He?
Nước Việt Ta đang Giai Đoạn Tò Te..
Cái Giầu Nghèo sẽ làm Mình nhức óc?
Bạn ở Nhóm nào? A-B, C-D hay F?
Vẫn theo Dòng Con Xoáy của Cuộc Đời?
Một hôm nào, Bạn cảm thấy thảnh thơi,
Xin phiếm-luận, ít nhiều, Tình Đời Cơm-Áo nhé!
Vanson – 7/13

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/07/130703_khung_hoang_chinh_tri_va_cai_cach.shtml
http://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/docs/demopaper/dmpaper9.html‎
http://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/docs/demopaper/dmpaper9.html‎
http://www.demos.org/stacked-deck-how-dominance-politics-affluent-business…‎
http://www.demos.org/stacked-deck-how-dominance-politics-affluent-business…‎
http://www.spunk.org/texts/intro/faq/sp001547/secD2.html‎
http://www.breitbart.com/…Government/…/Boomtown-Special-Assails-D-C-Per…‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: