THE TWO DIFFERENT BUSINESS FORMS OF THE TWO POWERS – USA CHINA

HAI DẠNG KINH DOANH CỦA HAI ĐẠI CƯỜNG KINH TẾ MỸ TRUNG:
(Tùy Bút phiếm luận, kinh tế, xã hội)
Nghe Danh Tài Kinh Doanh của Hai Cao Thủ Mỹ Trung?
Vì đây chỉ là một Phiếm Luận về Tài Kinh Doanh của 2 Đại Cường Mỹ Trung, cho nên chúng tôi chỉ tóm lược Ý Chính mà thôi, các chi tiết, xin mời độc giả đọc thêm trong Phần Tham Khảo. Tài Kinh Doanh của Trung Hoa nổi danh rất sớm, như Lịch Sử Trung Hoa ghi chép về Tài Năng Kinh Doanh của Thừa Tướng Lã Bất Vi, mà Ông có lẽ chính là Thân Phụ của Hoàng Đế Tần Thủy Hoàng, người đã chiến thắng Thất Quốc và thiết lập nên Nhá Tần được gần 50 năm, xây dựng một Kỳ Quan Vạn Lý Trường Thành, nhưng sau đó thì Nước Tầu lại phân hóa thành Hán & Sở, rồi Tam Quốc vv..
Tài Kinh Doanh của Người Tầu có thể nói Họ rất nổi danh trong Thương Mại và Họ dám đi rất xa trong nhiều Châu Lục, sau Đời Nhà Tống, Nhà Nguyên, Nhà Minh, Nhà Thanh sau này. Các Thương Gia Trung Hoa đã ảnh hưởng nhiều quốc gia và Nền Kinh Tế của các quốc gia đó phải trông nhờ vào Tài Năng của Họ mà phát triển thịnh vượng. Câu chuyện một Tân Quốc Gia Singapore được hình thành là do Dân Số Công Dân Trung Hoa buôn bán, làm ăn lâu đời và trở thành một Cộng Đồng Thương Mại trù phú của Mã Lai Á, sau tách rời đòi Quyền Tự Trị & Lập Quốc?
Tài Kinh Doanh của Người Tầu còn nổi danh ở Việt Nam Cộng Hòa I & VNCH II, ở một nửa Thành Phố Saigon-Chợ Lớn, đã khiến các nhà Lãnh Đạo như TT Ngô Đình Diệm & TT Nguyễn Văn Thiệu + Nguyễn Cao Kỳ phải ban hành Chính Sách giới hạn Người Tầu vào một số Nghề Nghiệp, đồng thời triệt hạ những tên Thương Gia đầu cơ tích trữ làm giầu như Vụ Tạ Vinh, vv..
Rồi sau này, khi mà CĐ CHXHCN VietNam hình thành thì đã có nạn Kỳ Thị các Ngành Thương Mại do Người Tầu làm chủ, trục xuất Họ và gây thù với CQ Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, khiến có Cuộc Chiến Tranh Trung Việt 1979 dậy cho Việt Nam một bài học, vv..
Sang Phương Tây, thì Tài Kinh Doanh của Siêu Cường Hoa Kỳ nổi bật lên sau Thế Chiến I, khi mà sự Tranh Dành Quyền Lực của Hai Phe các Đế Quốc một có tên là The Triple Entente (gồm có UK/Anh, France/Pháp và Russian Empire/Nga) và Phe thứ hai là The Central Powers (gồm có Germany/Đức, Austria-Hungary/Áo-Hung và Italy/Ý), tuy nhiên Ý đứng ngoài không tham dự TCII này. Ngay trong giai đoạn này thì nền Kinh Tế Âu Châu, nhất là ở Đức cũng đã bị Ảnh Hưởng Tài Kinh Tế Tài Chánh của các Thương Gia Do Thái nặng nề rồi, khiến sau này khi Nhà Độc Tài Hitler lên nắm Chính Quyền, ông ta ghét Người Do Thái, phải chăng cũng vì Quyền Lợi Kinh Tế & Tài Chánh?
Sang Thế Chiến II thì Hoa Kỳ lúc này nền Kinh Tế khá thịnh vượng và các Công Ty Tài Chánh & Thương Mại Hoa Kỳ đã có mặt khắp Âu Châu ngoài Mỹ Châu. Trong nước thì đã có Hệ Thống Đường Xe Lửa cũng như nhiều Ngành Công Nghiệp & Kỹ Nghệ đã phồn thịnh, khả năng Tài Chánh & Tiềm Năng rất mạnh. Cũng vì thế mà Hoa Kỳ trên phương diện Tài Chánh & Ngoại Thương khá nổi. Sau TCII, chg ta còn nhớ Kế Hoạch Marshall của Mỹ đã Tái Yểm Trợ Nhật và Đức là 2 quốc gia Trụng Phát Xít thua trận, để phục hồi nền Kinh Tế & Xã Hội kiệt quệ? Chí vì lý do ấy mà Đồng Đô La được vinh danh và Tài Kinh Doanh, nhất là trong các Đại Học Đường Mỹ, môn Business Management, Auditing, Accounting System, vv.. đã trở nên có hiệu năng mạnh, mà ngay Hiện Đại, các Đại Cường Kinh Tế vẫn phải áp dụng PP Kế Toán Kinh Doanh của Hoa Kỳ. Nước Mỹ trở nên một Đại Cường Kinh Tế giầu có nhất Hoàn Vũ, ngay cả Hôm Nay, mặc dù Nền Kinh Tế Mỹ bắt đầu Nợ Nần và xuống cấp chút ít rồi. Quý Độc Giả nào muốn tìm hiểu thêm các Chi Tiết ngọn ngành liên hện, xin mời đọc Nguồn Tham Khảo của chúng tôi bên dưới.
Tài Kinh Doanh Cao Thủ Nào Có Chất Lượng Tốt & Ưa Chuông?
Hiện nay, chúng ta cần thu thập những Dữ Kiện về Chất Lượng Tài Kinh Doanh của 2 Đại Cường Kinh Tế số 1 và số 2 này, để xem phẩm chất và tiềm năng Kinh Tài Cao Thủ nào thích đáng và tiến bộ, hay nói một cách khác, sẽ ảnh hưởng vào Sinh Hoạt Kinh Tế, Tài Chánh của Toàn Cầu?
Cao Thủ Hoa Kỳ vào Hiện Đại có một vị Tổng Thống da mầu B. Obama và Cao Thủ Trung Hoa XHCN đang có một vị Tân Chủ Tích Tập Cận Bình, cả hai đều muốn thực hiện 2 Giấc Mơ của mình, một là the American Dream, một là the Chinese Dream, nhưng chúng ta vửa đọc trên các Đài Truyền Hình & Tin Tức. Hai Giấc Mơ này đang mang tính chất Cạnh Tranh và tạo Ảnh Hưởng vào Đời Sống Nhân Loại Toàn Cầu. Đây là 2 Con Thỏ thông minh và đấy thách đố nhau, hay nói một cách khác, chính là Hai Nền Văn Hóa Đông và Tây, cùng tiến bước vào Tương Lai với Tham Vọng Gì?
Như nhiều lần Chúng Tôi suy tưởng và viết nên một cách quả quyết rằng, với Kiến Năng của Nhân Loại TK 21-22 này, thì Nền Văn Hóa nào mang Chất Lượng Nhân Bản nhiều thì sẽ đi đến Đích bằng an & thành công hơn Nền Văn Hóa mang Chất Lượng Nhân Bản ít. Quý vị đồng ý không?
Võ Công Kinh Tế Được Yểm Trợ Bằng Võ Lực là Ý Nghĩa Gì?
Số là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, phải nói là rất may mắn, có Vận Tốt sau TC II, được vinh danh thành một Siêu Cường Văn Hóa về nhiều mặt, Vốn Liếng dồi dào, các Chương Trình Viện Trợ & các Tổ Hợp Công Nghệ, Tài Chánh phát triển, nhưng lại kẹt vào Cuộc Chiến Tranh Lạnh khó thoát ra cái Gọng Kìm hay Chiến Lược Domino của Liên Bang Sô Viết & Khối các Quốc Gia Công Sản, cho nên Chính Quyền cựu TT Richard Nixon với ộng TTK Henry Kissinger đã phải sử dụng Phương Pháp Đi Đêm, Under The Table với Trung Hoa CS lúc này cũng đói kém vì cái Dạ Dầy Quốc Gia cũng lép xẹp, nên Liên Minh & Thỏa Thuận với HCQ để cô lập LBSV, lúc này dưới sự Lãnh Đạo của một Nhân Vật thức thời, Mikhail Govbachew, đang muốn Điều Chỉnh lại Chế Độ, hướng vào Sự Cởi Mở và Quay Về Thị Trường Kinh Tế của Khối Tư Bản Tây Phương, lúc này đã cấp tiến hơn, không còn Chát Lượng Thực Dân và Chiếm Đoạt Thuôc Địa như trước đây, nhất là Hoa Kỳ HCQ, không cùng Chủ Trương Dạng Chính Trị Đế Quốc như xưa, mà là hình thành một Nền Văn Hóa của Siêu Cường, mang Chất Lượng Dân Chủ & Nhân Bản nhiều hơn là Tham Vọng Thực Dân cùng Bóc Lột Con Người như Thế Kỳ Trước của các Đế Quốc Tây Phương. Tuy nhiên, HCQ Hoa Kỳ là Người Chiến Thắng chính trong TCII và CT Lạnh, vẫn phải duy trì một Khả Năng Nguyên Tử & Hạch Tâm để phòng thủ nền Hoa Bình Thế Giới và chính Quốc Gia mình cùng các Liên Minh hiện đại.
Tuy nhiên, Giấc Mơ của Hoa Kỳ thì như vậy, song một Đại Cường Kinh Tế số 2 như Trung Hoa XHCN cũng mô phỏng theo và tăng cường Võ Công Nguyên Tử và Hạch Tâm dù khi tách rời khỏi Khối Cộng LBSV của minh. Chưa kể, cct Mao Trạch Đông còn sáng tạo ra một Tân Chủ Nghĩa Maoism, có tham vọng bành trướng nếu cần và hiên nay Việt Nam XHCN, Bắc Hàn XHCN, CuBa XHCN, cùng một vài Quốc Gia thiên Maoism, như Venezuala, Peru, Nepal, vv..
Sự Cạnh Tranh Văn Hóa Xã Hội của Mỹ Trung:
Hiện nay Khả Năng Kinh Doanh và Tài Chánh của Trung Hoa XHCN đã và đang trồng cấy những Ảnh Hưởng của minh tại nhiều Châu Lục trong Địa Cầu, như Châu Phi, Trung Đông và Châu Á, Nam Mỹ vv.. Mới đây thì TT B. Obama có Chuyến Công Du sang Nam Phi và một số Quốc Gia Châu Phi, cũng trong mục đích tạo sử Ảnh Hưởng và Liên Minh Văn Hóa Xã Hội với nhiều Lãnh Dạo châu Phi. Xem chừng tình hình cho đến giờ phút này, Cuộc Chạy Đua của hai Cao Thủ Mỹ Trung vẫn còn đang khai triển các Chiêu Thức của mình, chưa biết Thắng Bại ở Tương Lai ra sao? Chúng tôi mong Quý Vị theo dõi Tin Tức hàng ngày của Tri & Hành của hai Đại Cường này và phán đoán xem sao?
Chính Sách của HCQ cho đến giờ phút này, theo tôi nhận xét, thì vẫn đang điều chỉnh lại cho xích lại Nhu Cầu Công Chính và Nhân Quyền, nhu cầu Dân Chủ và một nền Văn Hóa Nhân Bản có chất lượng cho Toàn Cầu hơn xưa. Chính Sách của Trung Hoa XHCN, ngoài những Dự Án Đầu Tư vè Kinh Tế, khai thác Tài Nguyên và Ảnh Hưởng KT ờ châu Phi, Trung Đông, Nam Mỹ, chúng tôi chưa hé thấy Chất Lượng Nhân Bản nhiều, vì ngay trong Lục Địa và Chủng Tộc trong Trung Hoa vần còn nhiều Kỳ Thị và Mức Chênh Lệch Giầu Nghèo, chưa được quân bình & bền vững.
Tạm Kết Luận:
Chúng tôi tạm kết luận Chủ Đề này ở đây với sự Nhận Xét và Kỳ Vọng Chung như sau: Đây là một Dạng Cạnh Tranh của hai Nền Văn Hóa Xã Hội mà trong đó, nếu Chất Lượng của Nền Văn Hóa nào hợp Khẩu Vị của Khách Hàng Nhân Loại thì sẽ được Nhiều Người, nhiều Quốc Gia ưa thích rồi Thích Ứng vào Đời Sống Văn Hóa & Xã Hội của Minh. Chúng ta cần chờ đợi những Giao Lưu Văn Hóa biến chuyển & hình thành những Chất Lượng Tốt hay Xấu trong Tương Lai gần xa, hầu biết rõ ràng hơn Niềm Hy Vọng của Nhân Loại Toàn Cầu mà thôi.
Chúng tôi luôn kỳ vọng các Nhà Lãnh Đạo 2 Đại Cường, 2 Nền Văn Hóa Xã Hội này sẽ Ươm Trồng những Chất Lượng Tốt vào Cánh Đồng Văn Hóa của Minh và Toàn Cầu gần hay xa. Ở một giai đoạn không bao lâu, chúng ta có thể nhìn thấy Kết Quả của Mủa Gieo Hạt của hai Đại Cường hay hai Nền Văn Hóa Xã Hội Mỹ Trung này. Ai thắng cuộc sẽ không là một Vấn Đề quan trọng mà Nền Văn Hóa của Nhân Loại được thăng tiến vào Mức Lạc Phúc quân bình, vào Nền Hóa Bình với Chất Lượng Văn Hóa Nhân Bản, Mưu Tìm cho Hạnh Phúc Chung, công bằng, bác ái bền vững cho Đời Sống Con Người mới là quan trong./.
Tran, Vanson – tháng 7/2013
NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIÊT:
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/physical-vs-social-capital-invest-nxn-06262013112252.html
http://www.voanews.com/content/us-china-competition-plays-out-in-tanzania/1692302.html
http://www.voanews.com/content/obama-outlines-partnership-model-with-africa/1692362.html
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/07/130702_hongkong_anniversary_rally.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Maoism
http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I
http://asianhistory.about.com/od/profilesofasianleaders/p/qinshihungbio.htm
http://www.uwlax.edu/faculty/knowles/…/Economics%20of%20WWII.ppt‎
http://www.realjewnews.com/?p=412
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Singapore‎
http://www.slideshare.net/…/chapter-9-1965-singapores-separation-from-malay…‎
http://www.bloomberg.com/…/singapore-seen-overtaking-malaysia-45-years-a…‎
http://www.vietquoc.com/whylost.htm‎
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_policy_of_the_United_States
http://www.businesstalentgroup.com/‎
http://www.mckinsey.com/…/attracting_and_retaining_top_talent_in_us_teachi…‎
http://www.forbes.com/…/40-largest-u-s-companies-founded-by-immigrants-o…‎
http://www.diversityinc.com
https://www.openforum.com/…/competing-for-talent-level-the-playing-fi…‎
http://www.huffingtonpost.com/bob…/americas-talent-gap_b_2080162.html‎
http://www.cvworkingfamilies.org/system/files/LearnEarn_Report2_web.pdf
http://www.nps.gov/nhl/themes/homefrontstudy.pdf
http://www.gwu.edu/~erpapers/teachinger/glossary/world-war-2.cfm‎
http://www.historyisaweapon.com/defcon1/zinnpeopleswar.html‎
http://www.csuchico.edu/~gwright/1945intro.htm‎

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: