THE HISTORICAL LESSONS OF ARROGANT SUPERPOWERS

BÀI HỌC LỊCH SỬ CỦA CÁC SIÊU CƯỞNG KHI KIÊU NGẠO:
(Tùy Bút phiếm luận. xã hội)
Tại Sao Các Chế Độ Đế Quốc, Trục Phát Xít & LBSV Sụp Đổ?
Khi chúng ta tìm hiểu Lịch Sử và tìm ra một số Nguyên Nhân tại sao các Chế Độ Đế Quốc, Trục Phát Xít Đức Nhật Ý, và Khối Liên Bang Sô Viết Sụp Đổ, chúng ta có thể tóm lược vào 2 lãnh vực: Tư Tưởng Hệ thường là Hoang Tưởng và Chính Sách Quản Trị chồng chéo, vi phạm Nhân Quyền và Thiếu Công Bằng về Quyền Lợi Cá Nhân & Xã Hội.
Lấy Ví dụ như cả một Đế Quốc Lã Mã chẳng hạn, sự Hoang Tưởng của Đế Quốc này là chồng chéo Ý Hệ Tôn Giáo vào Chính Trị, Giáo Quyền chen vào Quản Trị Chính Sách & Phân Phối Lợi Quyền của Con Người thiếu Công Lý và Bất Bình Đẳng.
Lấy Ví dụ như Đế Quốc Mông Cổ Trung Hoa chẳng hạn, thì sự Hoang Tưởng của Thành Cát Tư Hãn bị giới hạn vào Kiến Năng Vũ Trụ & Địa Cầu cũng như những Lãnh Vực Nhân Văn khác, mà chỉ dùng Võ Lực để Chế Ngự các Quốc Gia yếu Vũ Lực, do đó mà Cái Nhìn của ĐQ Mông Cổ không đủ Khả Năng Quản Trị một Nền Văn Minh quá lớn, do đó, cũng trở nên Hoang Tưởng.
Lấy Ví dụ gần đây như Đế Quốc Facism của Đức Ý Nhận chẳng hạn, thì sử Hoang Tưởng của các nhà Lãnh Đạo Trục Facism này, bị giới hạn và quá Chủ Quan trong Khả Năng Quản Trị quá rộng lớn khi phát động, không kiểm soát được những Sự Kiện diễn biến, ko nhìn thấy những nguyên nhân và hậu quả của Sự Việc khi thi hành Dự Án Chế Ngự Toàn Cầu bằng Vũ Lực.
Lấy Ví dụ gần nhất nữa là Liên Bang Sô Viết, khi thực hiện Chủ Nghĩa Xã Hội hay Cộng Sản của các Sư Phụ Lý Thuyết Gia Karl Marx, Lenine, Staline, Mao Trạch Đông, vv.. vì Hoang Tưởng, cho nên không nắm vững được Diến Tiến và Biến Chuyển của Sự Việc, hay những Nguyên Nhân & Hậu Quả khí Phát Động Chủ Đích thành lập Khối Liên Minh Xã Hội này.
Tại Sao Địa Cầu Lại Như Hôm Nay & Có Ý Nghĩa Gì?
Điều mà chúng tôi nghĩ Tình Trạng Cuộc Sống Hôm Nay của Địa Cầu đang tồn tại là do những Nguyên Nhân trong những Vấp Ngã của Lịch Sử Nhân Loại từ trước cho đến giai đoạn Hậu Chiến Tranh Lạnh & Thế Chiến II. Hay nói một cách khác là Hậu Quả của những Sụp Đổ về Ý Hệ Hoang Tưởng chưa thích hợp với Lòng Người, hay Nhân Quyền Chân Chính và Chuyển Biến thành Dạng Xã Hội Người như Hôm Nay, mà vừa mới đây, từ ngữ Toàn Cầu Hóa (Human Globalization) gần như mang một Ý Nghĩa Điều Chính những Sai Lầm của Tri Hành Nhân Loại cũ, để bước vào một Giai Đoạn Mới của Sống Chung Hòa Bình và Tôn Trọng Nhân Quyền trên Địa Cầu toàn diện.
Nếu Nhân Loại cứ theo Tiến Trình Lịch Sử mà dò dẫm mà bước đi tiếp tục như cũ, đương nhiên, lại Vấp Ngã và bị Sụp Đổ như Ngôi Nhà Thế Giới đã chứng minh. Quyền Lực mạnh nổi lên, Chế Ngự Quyền Lợi của Tha Nhân đáng lẽ cũng bằng Mình, rồi Áp Đặt Sức Mạnh bằng Võ Lực buộc Tha Nhân phải theo Mình, phục vụ cho Mình, rồi Gây Nên Chiến Tranh và Bi Kịch cho Đời Sống Nhân Loại, và tiếp tục và tiếp tục.. rồi sẽ đưa Đời Sống Con Người đi về đâu?
Tại Sao Nhân Loại Phải Toàn Cầu Hóa?
Như trên đã định nghĩa Toàn Cầu Hóa chình là một Ý Hệ Hiện Đại nhất bao hàm một Triết Lý Nhân Sinh (Cái Gì Mà Minh Ko Muấn Tha Nhân Làm Cho Mình, thì Đừng Ép Buộc cho Tha Nhân – y hệt Ý Nghĩa câu Kỷ Sở Bất Dục Vật Thi Ư Nhân của nhà Xã Hội Nhân Bản Học Khổng Tử xưa). Phải chăng đây cũng là một Phản Tỉnh của Lịch Sử Tri Hành của Nhân Loại sau những Cuộc Thử Lửa Thăng Trầm của cả Khả Năng Tư Tưởng và Khả Năng Hành Sử của khá nhiều các Lãnh Chúa, Lãnh Tụ, của khá nhiều các Đế Quốc Phong Kiến, Thực Dân & Độc Tài trên Trái Đất, mà cho đến nay, cái Tàn Dư vẫn còn đang Biến Chứng vào Xã Hội Con Người Hiện Đại?
Nếu hiểu Ý Thức Hệ Nhân Bản là Công Bình, Công Lý, là tôn trọng Quyền Lợi Tha Nhân cũng như Quyển Lợi của Mình, chúng tôi thiết tưởng đây mới là Con Đường chính hay Hướng Đi chính vào Tương Lại của Con Người nếu còn Sinh Tồn trong Địa Cầu.
Tại Sao Chúng Ta Cần Tiếp Tục Xây Dựng Nền Văn Hóa Nhân Bản Thay Vì Một Nền Văn Hóa Tiêu Diệt Nhau bằng Võ Lực Hạch Tâm & Nguyên Tử?
Lý do Chg Ta đều nhận thức ra rằng, nếu thả 2-10 Trái Bom Nguyên Tử như thời kỳ Thế Chiến II, một xuống thành phố Hiroshima, một quả kia xuống tp Nagasaki trước đây, Quý Vị có thể tưởng tượng Hầu Quả sẽ như thế nào không? Ít nhất 50% Địa Cầu sẽ bị hủy diệt, trong đó kể cả Dân Số và Tài Nguyên trong Thiên Nhiên, cũng như Tài Sản đã xây dựng của Con Người. Quý Vị Lãnh Tụ các Siêu Cường có dám thử thách như vậy hay không?
Tạm Kết Luận:
Chính vì những Trải Nghiệm Trong Quá Trình Lịch Sử, từ thời kỳ Tần Thủy Hoàng, tiêu biểu cho Chế Độ Phong Kiến, từ thời kỳ Nền Đế Quốc La Mã và Mông Cổ sụp đổ, sang đến thời kỳ ĐQ Facism Đức-Nhật Ý bị đầu hàng, sang đến thời kỳ Liên Bang Sô Viết bị tự động phá hủy, cho đến nay, rất nhiều các Chế Độ Chính Trị Độc Tài đã và đang cảnh tỉnh Việc Làm & Ý Hệ của Minh.2
Chúng tôi mong rằng Quý Vị Lãnh Tụ các Siêu Đại Cường kể cả Kinh Tế và Võ Lực Hạch Tâm Nguyên Tử hãy phản tỉnh, và cùng Hướng Vào một Công Cuộc Xây Dựng Hòa Bình và Mức Lạc Phúc Quân Bình cho Nhân Loại Toàn Cầu.
Chỉ có Con Đường Nhân Bản mà Thế Hệ Quý Vị cùng Chúng Tôi phải xây dựng ngay Hôm Nay thì Thế Hệ Con Em, Tuổi Trẻ Mầm Non của Chúng Ta mới được hưởng Sự Thái Hòa trong Đời Sống dài lắm lá 100 năm của Nhân Loại. Chúng Tôi tha thiết Toàn Quý Vị và Mỗi Cá Nhân Chúng Ta nên Ý Thức mỗi buổi sáng đi làm và trước khi về xum họp cùng Người Thân Thương trong Gia Đình, trong Tổ Quốc và sâu xa hơn là Gia Đình Nhân Loại đã nhiều Thương Đau của Chúng Ta Hôm Nay.
Tran, Vanson – 7/2013
NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
https://en.wikipedia.org/…/The_History_of_the_Decline_and_Fall_of_th.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mongol_Empire‎
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/636061/Warring-States
http://www.ccel.org/g/gibbon/decline/volume1/chap15.htm‎
http://www.bbc.co.uk/history/ancient/romans/fallofrome_article_01.shtml‎
http://www.historians.org/projects/giroundtable/Italy/Italy4.htm‎
http://www.italylink.com/woi/constitution/collapse_of_fascism.html‎
http://www.marxists.org/archive/grant/1943/08/mussolini.htm‎
http://www.marxists.org/archive/petroff/1936/decline-fascism.htm‎
http://www.wsws.org/en/articles/2005/10/le9-all.html‎
http://www.guardian.co.uk
http://www.history.com/this-day-in-history/mussolini-founds-the-fascist-party‎
http://www.coldwar.org/articles/90s/fall_of_the_soviet_union.asp‎
http://www.historyorb.com
http://www.history.com/topics/fall-of-soviet-union‎
http://www.foreignpolicy.com/node/848301‎
http://www.21learn.org/…/social-implications-of-globalization-can-new-ways-…‎
http://www.civiced.org/papers/papers_oct99_branson.html‎
http://www.apec.org.au/docs/globalizationvic.ppt‎
http://www.collective-evolution.com/…/the-extraterrestrial-presence-in-our-wo…‎
http://www.vatican.va/…/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_en.html‎
http://www.betterworld.net/quotes/future-quotes.htm‎
http://www.interserveusa.org/life-is-the-way-god-is-actively-engaged-in-our-w…‎
http://www.unesco.org/delors/utopia.htm‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: