THE CHINESE DREAM & THE AMERICAN DREAM

GIẤC MƠ TRUNG QUỐC CS & GIẤC MƠ HOA KỲ
(Tùy Bút phiếm luận, xã hội)
Dân Tộc Nào Cũng Có Một Giấc Mơ?
Nôm na mà nói thì mỗi gia đình, bậc làm cha mẹ đều có một giấc mơ cho cái tổ ấm quây quần với con cái của mình, một giấc mơ một đời sống áo cơm no đủ, con cái thuận hòa biết đạo nghĩa làm người, ứng xử khéo léo để khỏi mang tiếng cho gia đính, dòng họ và gia tộc. Nay suy ra một quốc gia rộng lớn, theo ý tôi thí, cũng nằm trong một quỹ đạo kinh tế thịnh vượng, xã hội người người đều đối xử với nhau càng nhiều chất lượng nhân bản, càng thăng hóa tình người, tình tương trợ, hiến pháp đảm bảo quyền sống và tự do của con người, hướng về tương lai ngày càng an bình và thăng hóa hơn.
Nói như vậy, không có nghĩa là chúng ta đã quên vài thế kỷ đi trước, giai đoạn mà loài người với cuộc sống chưa có chất lượng nhân bản nhiều, như trong trạng thái Kẻ Mạnh Hiếp Yếu, Dành Giật Miếng Cơm Manh Áo, có khi còn Tạo Nên Những Bất Công Xã Hội cho Địa Cầu, như các Đế Quốc Phong Kiến, Thực Dân, Tư Bản Bóc Lột và Độc Tài mà ngày nay những Biến Chứng của Chúng vẫn còn ảnh hưởng nhiều thương đau vào Đời Sống Nhân Loại, như Cuộc Thi Đua vào Võ Khí Hạch Tâm, Nguyên Tử, cũng như những Chiến Lược Hành Sử Người với Người, bằng Tính Toán, Gián Điệp, Cạnh Tranh bằng Kinh Tế, chinh phục nhau bằng Văn Hóa và luôn luôn Muốn Chế Ngự Tha Nhân, chứ không hẳn là Đao Đức Nhân Bản.
Giấc Mơ Trung Quốc CS & Giấc Mơ Hoa Kỳ:
Dù là một Dân Tộc Hoa Kỳ hay Trung Quốc, mỗi hoàn cảnh và những chất lượng văn hóa đặc thù của Họ, đều có một Giấc Mơ cả song không hẳn những Gia Vị Ước Mơ hoàn toàn giống nhau. Cứ nhìn vào Phương Cách Sống và Cách Cư Xử với Đồng Loại, người ta có thể Đánh Giá Chất Lượng Nền Văn Hóa của Dân Tộc đó. Và cũng từ những Hành Sử trong Đường Lối Ngoại Giao, Giao Lưu Văn Hóa và Giao Thương Kinh Tế, Xã Hội, chúng ta có thể nhận ra những Khát Vọng khác biệt của mỗi Hoàn Cảnh Quốc Gia A, B, hay C, và vân vân..
Giấc Mơ Hoa Kỳ:
Trong Trang Mạng tham khảo sau http://www.pbs.org/moyers/journal/americandream/
tờ Bill Moyers Journal liên kết với The Fetzer Institute (chuyển ngữ Viện Học Giả Fetzer) cho rằng Giấc Mơ Hoa Kỳ xuất phát từ năm 1931, trong tác phẩm The Epic of America, của tác gỉa ruslow Adams, mà chất lượng hay gia vị Giấc Mơ Mỹ giầu có và mảnh đất ngày càng trù phú, cơ hội thuận lợi cho mọi người. Có dư luận cho rằng Giấc Mơ đầu này có gia vị thiên về Đời Sống Vật Chất và lẽ dĩ nhiên không hẳn Ai cũng trở nên giầu có được. Sau đó, Giấc Mơ Hoa Kỳ theo thời gian cũng thêm những Gia Vị/Chất Lượng Mới và những Chất Lượng Văn Hóa trong Giấc Mơ Hoa Kỳ là gì? Xin mời đọc Trích Đoạn sau đây:
[ Find out more about The Fetzer Institute and its programs.’That dream of a land in which life should be better and richer and fuller for every man, with opportunity for each according to his ability or achievement.”
The first use of the phrase “American Dream” was in James Truslow Adams’s 1931 book THE EPIC OF AMERICA. Of course, Adams was merely naming a thread in American history that stretched from the City on a Hill to Gold Mountain. But today some critics have charged the dream has become purely materialistic — while others see its reach limited to a lucky few.
Several years ago The Fetzer Institute, a funder of BILL MOYERS JOURNAL, set out on a quest to reassess the definition of The American Dream asking: Is the American Dream a vision or an illusion? Does social change depend on personal change? What values should the U.S. demonstrate in today’s world? Are there ways to think beyond geographic boundaries toward a common dream for our world? BILL MOYERS JOURNAL joins with The Fetzer Institute in continuing this inquiry in a special online feature. We’re asking our guests and our viewers what is their vision for the future of the American Dream — and how we can achieve those visions. & Also, Read the dreams from JOURNAL guests.]
Giấc Mơ Trung Quốc:
Mới đây, sau Chuyến Công Du Hoa Kỳ của TCT Tập Cận Bình với TT B. Obama, ông trở về thì từ Giấc Mơ Trung Quốc cũng bắt đầu được phổ biến trên Báo Chí TQCS và khắp đường phố của các đô thị lớn đều đề cập đến Giấc Mơ Trung Quốc của ông. Một học giả TQ, trong Trang Mạng Xã Hội dưới đây, ông Qin Xiaoying, của The China Foundation for International & Strategic Studies (tạm dịch là Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế Trung Hoa), tóm lược Giấc Mơ của Trung Quốc như sau:
http://www.chinausfocus.com/…/the-chinese-dream-vs-the-american-dream/‎
[The Chinese dream is neither Bismarck’s blood and iron policy, nor the Yamato nation’s greater East Asia co-prosperity sphere, nor “the sun never sets on the British Empire” type. The dream for a reinvigorated stronger nation is ultimately a dream in pursuit of happiness. In this sense, the Chinese dream and the American dream indeed have similar objectives achieved by different paths.] Chúng tôi tạm chuyển ngữ [Giấc Mơ Trung Quốc không phải là Giấc Mơ máu và sức mạnh sắt của Đức, lãnh tụ Bismarck xưa, và cũng không phải là giấc Mơ của quốc gia phát xít Nhật Yamato của Đại Đông Á xưa, hoặc là Giấc Mơ một Đế Quốc Anh, một Mặt Trời không lặn, mà là một Giấc Mơ của sự Đi Tìm Một Hạnh Phúc đỉnh cao. Trong ý nghĩa này, thì Giấc Mơ của Trung Hoa tương tự Giấc Mơ của Hoa Kỳ thật sự có những Mục Tiêu giống nhau, như những Bước Đi khác nhau].
Dân Tộc Nào Cũng Có Một Giấc Mơ?
Xem ra như vậy, chúng ta nghĩ là mỗi Dân Tộc đều có những Giấc Mơ cả. Chúng ta cững nhận ra ít nhiều Chất Lượng của hai Giấc Mơ của một siêu cường Hoa Kỳ và thứ nữa là chuẩn siêu đại cường TQCS rất còn mới mẻ mà thôi. Vẫn cần thời gian và có những Phân Tích những Chất Lượng hay Gia Vị hai Giấc Mơ này hầu xét xem trong Bước Đường Hành Trình vào Nhân Loại cùa hai quốc gia to lớn này, Chật Lượng thực sự Hai Giấc Mơ này, có cùng chung các Mục Đích hay không? Hay là những Chất Lượng hoặc Gia Vị Văn Hóa của hai Giấc Mơ này sẽ có các Vị ngọt, bùi, chua cay, hay đắng mặn khác biệt nhau? Ví dụ như Chất Lượng Thực Tiễn và Tham Tài của CN Tư Bản hay Độc Tài Cuồng Tìn của CN Xã Hội Hoang Tưởng, vv..? Chính những Chất Lượng ấy có thể song hành hay nghịch chiều nhau, tùy giai đoạn và hoàn cảnh?
Chất Lượng Hoang Tưởng & Hiện Thực:
Một nhận xét thô thiển của người viết là Nền Văn Hóa tương tự một Món Ăn mà người Chef chuẩn bị nấu nướng, trình bầy cho Thực Khách thưởng thức vậy. Những Gia Vị trong Món Ăn này trong thời gian lịch sử vừa qua, có những Vị Chua Cay, Mặn Đắng gì mà người Chef đó vẫn chưa thích ứng để hợp khẩu vị của Thực Khách. So sánh Nền Văn Hóa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa mới hình thành từ năm 1950, đến nay chỉ mới có 7 thập niên mà thôi, tức Món Ăn này vẫn là Món Mới, chưa hoàn hảo lắm, theo chúng tôi nghĩ. Vẫn cần phải yếu tố thời gian, thì Ông Chef Văn Hóa CHXHCN hay Cộng Sản TQ hay Maoism mới hoàn hảo hơn được, đối với Nền Văn Hóa Tự Do, Dân Chủ & Nhân Quyền của Hoa Kỳ, theo tôi thì Gia Vị của Món Ăn Hoa Kỳ có phần tinh tế hơn. Quý vị thấy sao? Lý do chúng tôi đề cập là vì CN Marxism sang đến Maoism vẫn cón nhiều Chất Lượng hay Gia Vị Hoang Tưởng không Hiện Thực bằng Hoa Kỳ?
Tạm Kết Luận:
Tuy nhiên, phân tách 2 Gia Vị hay Món Ăn Văn Hóa có thể cho chúng ta những nét Tương Đồng và Dị Biệt, vì cả hai vẫn còn diễn tiến và không hẳn là ngừng lại. Hai Chất Lượng Văn Hóa của 2 Siêu Đại Cường này, vẫn cần Thực Khách Địa Cầu thưởng thức và cho Ý Kiến nhiều hơn nữa, chúng ta mới biết rằng Món Văn Hóa nào, hay Giấc Mơ nào có Chất Lượng hoặc Gia Vị hợp khẩu hơn, mang lại Niềm Hạnh Phúc Nhân Văn hơn trong Đời Sống Con Người hiện đại.
Tran, Vanson – 6/2013
NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/06/130606_xi_jiping_china_dream.shtml
http://www.shanghaidaily.com/…/The%2BChina%2BDream%2Ba%2Bfar%2Bc…‎
http://www.dailycal.org/2013/06/…/is-the-china-dream-the-next-american-drea…‎
http://www.foreignpolicy.com/articles/…/do_two_dreams_equal_a_nightmare‎
http://www.chinausfocus.com/…/the-chinese-dream-vs-the-american-dream/‎
http://www.nation.com.pk/…/no-clash-between-chinese-and-american-dreams‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: