LOOK AT THE GLOBAL FIELDS OF RICE IN THE NEXT DECADE

KINH TẾ TOÀN CẦU TRONG THẬP NIÊN TỚI
(Tùy Bút phiếm luận, kinh tế, xã hội)
Cả Làng Đều Gặp Mùa Hạn Hán?
Cánh Đồng Lúa Âu Châu kết quả ít Mùa Qua vẫn còn khó khăn hơn cả Cánh Đồng Lúa của Hoa Kỳ và TQCS. Cánh Đồng nhỏ của các Nước Nhỏ như VNCS cũng bị Nạn Hạn Hán ảnh hưởng của các Siêu Đại Cường cho nên cũng gặp Công Nợ và Khó Khăn hơn. Vài Nguồn Tin cho rằng Nợ Công của Chính Quyền VNCS đã lên đến Con Số báo động. Nhưng kẻ hèn không hiểu sao các Quốc Gia vẫn đầu tư Tiền Bạc, Vốn Riêng vào VNCS trong nhiều Dự Án như khai thác Tài Nguyên, Làm Đập, Đường Siêu Tốc, Công Trình Xây Dựng một số các Công Nghiệp Đóng Hộp, May Mặc & Sản Xuất, Kinh Doanh đa dạng như Cà Phê, Hạt Tiêu, Hột Điều, Hải Sản Đông Lạnh, nhất là Gạo Thóc sản xuất có Lượng cao tại châu Á. Phải chăng Giá Nhân Công vẫn còn thuận lợi cho Họ, như Nhật Bản, Liên Âu, Nam Hàn, Nga, Ấn, Úc, vv..? VNCS vẫn tiêu thụ các Máy Bay và Tầu Chiến của Nga, đón tiếp nhiều Giao Lưu Thương Mại với Mỹ và cà TQCS nữa? Chúng tôi vẫn hi vọng VNCS sẽ càng thích ứng hóa vào TTKT theo mô hình Tự Do và Dân Chủ, thì càng Học Một Sàng Khôn và điều chỉnh Phương Thức Suy Tưởng và Hành Động vào Hướng Tiến Bộ, tạo được một Giấc Mơ Việt Nam, giống Giấc Mơ Mỹ và TQCS như Báo Chí đề cập trong những Ngày Gần Đây. Các Cụ nói, Cái Khó Nó Bó Cái Khôn mà. Cho nên Chúng Ta chỉ nên Phát Huy Kiến Năng về Nếp Sinh Hoạt Tiến Bộ của các Quốc Gia đã thành công về Kinh Tế, Xã Hội, xa hơn là Giáo Dục và Mô Hình Lạc Phúc Thái Hòa của Nhân Loại.
Cánh Đồng Thế Giới Hôm Nay và 10 Năm Tới:
Đồng Lúa nào cũng phải trải qua những Thời Tiết bất thường và những Bác Nông Dân chuyên ngành Nông Nghiệp cũng rất nhiều Kinh Nghiệm Mùa Màng trong Thế Giới Hôm Nay. Chúng ta chỉ dự đoán trong Thập Niên Tới, Cánh Đồng Lúa Thế Giới sẽ ra sao? Nguồn Vốn Đầu Tư của các Đại Cường Kinh Tế như Mỹ, TQCS, Nhật Bản, Ấn Độ, Brazil, LB Nga, Liên Âu, Úc Châu, Anh Quốc, và mấy ông Vua Dầu Hỏa Trung Đông, Bắc Phi sẽ đóng góp, đầu tư trong Địa Cầu như thế nào? Tại sao, một số Quốc Gia như Iran, BHCS, Do Thái, Pakistan, vv.. vẫn còn muốn có Võ Khí Nguyên Tử nữa? Nhìn các Động Thái của các Không Gian Địa Cầu, chúng ta cũng có thể đoán được phần nào Ý Định của các Đại Cường, Siêu Cường và những Giây Mơ Rễ Má của mối Tương Quan của Con Người trong thế kỳ này hay 10 năm tới. Theo nguồn dự đoán của Ngân Hàng Thế Giới/World Bank, thì Kinh Tế Toàn Cầu tuy còn trục trặc về pd Tài Chánh song nền Kinh Tế nói chung của các Quốc Gia, dạng Khủng Hoảng KT giảm dần, gia tăng Tiêu Thụ và nói chung GDP cũng như Nguồn Lợi sẽ gia tăng dù chậm chạp tứ 1.2 đến 2.3% tính đến cuối năm 2015. Miền Châu Á có thể khả quan hơn vì là các Quốc Gia phải lao động và phát triển là điều bắt buộc rồi:
Mời đọc tiếp Trích Đoạn sau của World Bank:
[The global economy is transitioning into what is likely to be a smoother and less volatile period. Financial market conditions have improved significantly since June 2012, and high-income countries still face serious challenges, the likelihood of a major crisis has declined. Overall, high-income growth is expected to only gradually strengthen from 1.2 percent this year to 2.3 percent by 2015.
The bulk of developing countries are fully recovered from the crisis. Several even risk overheating if policy does not tighten. In developing Europe the recovery remains incomplete with unemployment, and spare capacity central problems. For the Middle-East and North Africa, civil and political unrest continues to hold back growth.
New risks and challenges include quantitative easing in Japan, and its withdrawal in the United States. Lower commodity prices are a potential concern for commodity exporters, while asset price bubbles and excess leveraging could be a problem among fast growing East Asian economies.]
Những Bác Nhà Giầu Sẽ Bỏ Tiền Canh Tác Ra Sao?
http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/Six-global-trends-shaping-the-business-world—Emerging-markets-increase-their-global-power
Theo Nguồn website http://www.ey.com thì các nghiên cứu gia kinh tế cho rằng Thị Trường Ấn Độ, TQCS sẽ hoạt động kinh doanh tấp nập nhất toàn cầu có thể chiếm đến 40% số lượng & những Liên Minh Kinh Tế mới thành lập gần đây như BRICS cũng tác động nhiều hơn, ảnh hưởng đến sinh hoạt kinh doanh toàn cầu. Xin mời xem Trích Đoạn sau:
[Leading emerging markets will continue to drive global growth. Estimates show that 70% of world growth over the next few years will come from emerging markets, with China and India accounting for 40% of that growth.
Adjusted for variations in purchasing power parity, the ascent of emerging markets is even more impressive: the International Monetary Fund (IMF) forecasts that the total GDP of emerging markets could overtake that of the developed economies as early as 2014.
The forecasts suggest that investors will continue to invest in emerging markets for some time to come. The emerging markets already attract almost 50% of foreign direct investment (FDI) global inflows and account for 25% of FDI outflows.
The brightest spots for FDI continue to be Africa, the Middle East, and Brazil, Russia, India and China (the BRICs), with Asian markets of particular interest at the moment.
By 2020, the BRICs are expected to account for nearly 50% of all global GDP growth. Securing a strong base in these countries will be critical for investors seeking growth beyond them. Global influence grows?
Inevitably, the BRICs’ growing economic strength is leading to greater power to influence world economic policy. In October 2010, for example, emerging economies gained a greater voice under a landmark agreement that gave 6% of voting shares in the IMF to dynamic emerging countries such as China. Under the agreement, China will become the IMF’s third-biggest member. Emerging and developed markets’ share of global GDP.
Of course, it would be a mistake to see economic growth in the emerging markets as a winner-take-all contest, with developed countries on the losing side. Billions of new middle-class consumers in the emerging markets represent new markets for developed-world exports and companies based in developed countries.
Emerging market corporations are another big new market: business-to-business sales to China and India, for example, are a key factor in Germany’s strong export economy.]
Xin mời xem chi tiết trong Phần Tham Khảo. dưới đây:
http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/Six-global-trends-shaping-the-business-world—Emerging-markets-increase-their-global-power
Cánh Đồng TQCS & VNCS sẽ Thế Nào?
TQCS và VNCS có lẽ là 2 nền Kinh Tế phải dựa vào nhau trong hiện trạng (Status Quo) để Khu Vực Á Châu và Đông Nam Á mới tiến bộ được. Đây cũng là phần ảnh hưởng Kinh Tế của Khu Vực Á Châu và ASEAN, với những Vấn Đề Quyền Lợi Kinh Tế của nhiều quốc gia, trong đó TQCS, Nhật Bản, Nam Hàn cũng như các Nước ASEAN phải dựa nhau mới có thể cùng sống còn, sống mạnh và tiến bộ được. Họ sẽ phải gạt bỏ đi những Bất Đồng Chính Kiến và Hòa Giải Quyền Lợi Kinh Tế Khu Vực nói chung, chứ không thể Già Néo Đứt Giây được. Do đó nền Kinh Tế TQCS sẽ lái Hướng Xuất Cảng chậm chạp vào Hướng Phát Triển các Vùng Nông Thôn còn nghèo nàn và chậm tiến, hầu tạo Nhu Cầu Tiêu Thụ cho Quần Chúng. Một khi có những Dự Án Kinh Tế Vùng Xa & Vùng Sâu, TQCS có cơ hội phát triển liên tục và Lục Địa TQCS sẽ đối diện với nhiều Điều Chỉnh về Chính Sách Chính Trị, CS Nhân Dụng & Nhân Quyền, cũng như những Vấn Đề liên hệ. Riêng VNCS cũng sẽ bị ảnh hưởng, và hưởng ứng theo mà thôi, không chọn lựa khác được, trong khi vẫn tiếp cận và đón nhận các Nguồn Vốn Đầu Tư của các Khối Kinh Tế khác. Do đó Viễn Ảnh tuy khó khăn nhưng Hy Vọng một Nền Kinh Tế phát triển trưởng thành về nhiều mặt, có thể đáp ứng được Giấc Mơ TQ của tct Tập Cận Bình và các nhà Lãnh Đạo TQCS. Từ đó, chúng ta sẽ có những Hướng Đi Nhân Bản hơn & Tôn Trọng Nhân Quyền hơn là hiện tại.
Tạm Kết Luận Cuối Mùa Gặt của Kinh Tế Toàn Cầu.
Chúng tôi hi vọng, Sinh Hoạt Kinh Tế sẽ là Lõi Cốt của Nhân Loại toàn cầu vào những Thập Niên tới, sau khi có những Cọ Sát về Quyền Lợi và Nhu Cầu An Bình và Đời Sống No Đủ của Dân Tộc nghèo đói và Nhu Cầu cần Phát Triển trong Hướng Sống Chung Hòa Bình của Con Người vậy. Câu Phương ngôn (Có Thực Mới Vực Được Đạo) của VHVN chúng ta có lẽ sẽ đúng và thích nghi trong những thập niên tới cho Sinh Hoạt Kinh Tế Toàn Cầu, nhất là các Quốc Gia Á Phi vậy. Chúng ta hãy nên lạc quan trong Viễn Ảnh Toàn Cầu Tiến Bộ, Toàn Cầu No Đủ, Toàn Cầu Ý Thức vào Hướng Nhân Bản cao đẹp của Thế Kỳ này và Tương Lai./.
Tran, Vanson – 6/13
Nguồn Tham Khảo Cho Bài Viết:
http://www.globalissues.org/article/35/foreign-aid-development-assistance
http://www.bloomberg.com/…/oecd-sees-global-economy-recovering-next-yea…‎
http://www.cnbc.com/id/39375262‎
http://www.time.com/time/specials/packages/0,28757,1971133,00.html‎
http://www.jimcarroll.com/category/blog/global-economy-blog-2/‎
http://www.theatlantic.com/special-report/next-global-economies‎

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: