Democratic Party & President Obama

TT Obama & Đảng Dân Chủ

Đã Thắng Trong Trận Tuyến Nhân Bản,

Sức Khoẻ Cho Toàn Dân

Thơ phiếm luận, xã hội

 

Nhìn về hành vi Nhân-Loại mà bình điểm,

Ta thấy rằng Chính Nghĩa vẫn dẫn đường,

Không phải bản-chất Ích-Kỷ của Đảng Cộng Hoà,

Mà Dân-Chúng Mỹ không nhận-thức ra Phần Chính-Nghĩa,

Cái Hố Giầu Nghèo kinh niên của Mỹ,

Lần đầu tiên có một vị Tổng-Thống dám làm,

Lấp Nó đi và phải xây-đắp cho đầy,

Tình Nhân-Bản chứ không phải vì Vong-Thân Vật-Chất?

Lẽ dĩ-nhiên <Mất Của Cải> thì Ruột Đau Lòng Sót,

Song các <Bạn Cộng-Hoà> ơi, nên Phản-Tỉnh thì hơn,

Các Bạn hãy vào lại đi các Giáo-Đường,

Hãy Qùy xuống mà âm thầm suy ngẫm,

Kìa trên cao, Chúa chúng ta trên Thập-Tự!

Người đớn đau cho Nhân Thế thế nào?

Nay Bạn có giảm chút ít cái Giầu,

Có sao đâu, hi-sinh cho một Cộng-Đồng lạc-phúc!

Hi sinh cho một cái Nhân Lý Tưởng,

Xin hãy suy-tư và cởi mở Hầu Bao,

Cứu vớt bao Hoàn Cảnh đang khó khăn,

Hãy Hoà Hợp và xin đừng Chia Rẽ,

<Viên Gạch Health Care> cho Hoa-Kỳ hôm nay vô cùng trân-qúy!

Nó chính là Nền-Tảng của Nhân-Bản, Tự Do,

Như Tổ-Tiên Ta đã bao công-nghiệp xây Nhà,

<Toà Nhà Giá-Trị> của Cộng-Đồng chúng ta, hôm nay <Hợp Chủng Quốc>!

Ta cùng nhau Góp nhiều hơn Công Sức,

Để Hình Thành một Mẫu Sống Thương Yêu!

Như Thượng Đế trên Thánh Giá ngàn năm!

Đang dơ tay bảo chúng ta tự nguyện,

Hãy thực thi Tình Thương-Yêu & Lòng Ái-Quốc!

 

Trọng Thùy Sơn

3/2010

 

 

Tham Khảo/References:

http://www.berlingske.dk/

http://www.msnbc.msn.com/id/35996497/ns/politics-the_new_york_times/

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article7070716.ece

http://article.wn.com/view/2010/03/22/Barack_Obama_wins_fight_for_US_healthcare_reform/

Translation

 

 

Democratic Party & President Obama

Has Won The Humanity Battle in Health Care for All American People

Palavering, Social Poem

 

Observing our Humanity Behavior, We may evaluate,

We realize the Justice always leads the Human Traveling Road,

It is not the Original Selfish Character of Republic Party,

American could realize the Humanity Justice,

First time in this American Country, the Rich & Poor Permanent Big Gap

Is courageously corrected and implemented by A President,

Of course, It will fill up and build up this Land,

A Real Humanity, not the Life Form Of Materialist Alienation?

Naturally, Loss of Treasure is very hurt; however, please my Republican

Friends, your deeply reflection is much, much better,

You are appreciated if Going Into Any Church, Kneeing down and have A Deep Thought,

Above, how our God has been suffering for our Mankind?

Even now, your Richness will be lower a little bit,

It won’t be any matter if you think of our People Common Welfare!

You’d better scarify for Humanity Love Ideology,

Deeply think more and release your treasure more,

You may save a lot of People in Pitiful & Hard Situations,

Please Reconcile, Compromise and Don’t Divide among Us,

The Brick of Our People Health Care today is a Good Value!

It is Our Very Foundation of Humanity and Freedom!

As our Ancestors have been trying to Accomplish our American Roof,

The Valued Roof of our Community is critically needed for our Country,

The United States of America!

Please together, we share more and more Energy,

Together, we will realize a Mutual Love Modal for ourselves!

Like our God Who Has Been Hanging on The Cross-for Thousands of Years!

He is Spreading His Hands To Advise Us More Social Volunteering Acts,

In order to Realize our Humanity Love and our Patriotism!

 

Vanson Tran

3/2010

Advertisements
Explore posts in the same categories: America

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: