Hoa Kỳ & Cuộc Chiến A Phú Hãn

Yếu Tố Tất Thắng Cuộc Chiến Tranh Chống Khủng Bố

Tại A Phú Hãn & Tổng Thống Barack Obama Hoa Kỳ

 

Thơ phiếm luận, thời sự, xã hội

 

Đứng trước Cuộc Chiến Trung Đông đã lỡ,

Tổng Thống Obama đành chấp nhận <Học Thuyết cũ của TT Bush> chăng?

Xem ra, đã 9 tháng, ông Obama <Trong chức vụ Tổng Tư Lệnh Toàn Quân>,

Trong khi <Chiến-Lược Phe Al Qaeda, Taliban> vẫn còn đầy hiếu chiến?

<Quân Mỹ đã gia tăng> từ khi ông Obama lên nhậm chức,

Ông tăng cường một Chính-Sách Xã-Hội, Nhân Văn,

Phải chăng <Ông đã ý thức ra> nhu cầu chính của Afghanistan?

Không phải chỉ Thành Công bằng Bạo Lực?

Ông đã chịu nghe Lập-Trường từ nhiều phía?

Đã tìm ra nhu-cầu chính của người Dân?

Và tăng cường những chính sách Yêu Dân?

Vì <Dân A Phú Hãn> vẫn còn đói nghèo và chậm-tiến,

Ta đã thấy <Người Lính Mỹ> hôm nay hành sử?

Không hoàn toàn bằng Bạo Lực mà thôi,

Quân Đội Mỹ đã biết giúp mọi Người,

Xây Trường Học, Bệnh Viện và tạo <Chương Trình Giảm Nghèo Xoá Đói>,

Hướng đi ấy khác-biệt Doctrine của TT Bush,

Trồng Cây Dân-Chủ bằng Bạo-Lực và bất cần?

Nếu xét về <đức tính Nhân Bản>, lôi cuốn người Dân,

Thì <CS của TT Obama> đáp ứng được ít nhiều Yếu-Tố,

Song CS của Ông vẫn có thể <Gặp rất nhiều khó-khăn như trước>,

Vì từ lâu, Nước Mỹ vẫn dùng Tiền,

Nhu-cầu Tiền vẫn là yếu tố đầu tiên,

Vẫn có thể, <Ngân-sách của thời-đại Ông> khó thành-công và dang-dở?

Nước Mỹ hôm nay lại đối-diện thêm <một Việt Nam nữa>?

Đó chính là Dạng Nhu-Cầu Dân-Chủ, lẫn Nhân-Quyền?

Ý Thức Hệ Quần-Chúng Mỹ rất thiếu quân-bình,

Rất thực-tiễn và không hi sinh toàn diện?

Như cuộc Chiến Tranh Việt-Nam 30 năm trước,

Hơn một lần, <Ý Hệ Mỹ> đã không thắng được <Ý Hệ Độc Tài>?

<Thói Quen Thực Tiễn> của Người Dân Mỹ định kiến rồi,

Muốn sửa đổi hữu-hiệu, chắc cần đến <Sự Thăng Hoa Giáo Dục>?

Cũng may, xét qua về độ trình Giáo Dục,

<Đa Số người Dân Mỹ> hiểu nhiều và nếu đúng, Họ theo,

Vậy điều đó còn tùy thuộc ở Tài-Năng,

Mà TT Obama cần dấn-thân và thuyết-phục?

Xưa Nhân-Tâm đóng một Vai Trò Then Chốt,

Nay không hơn, yếu-tố Nhân-Bản vẫn rất cần,

Trong bao lâu, Tình Nhân-Bản được tôn vinh

Loài Qủy Ma, chóng chầy, rồi Sụp Đổ,

Một Việt Nam, Mỹ đã từng kinh nghiệm?

Xin Nước Mỹ hãy coi-chừng < Cuộc Chiến A Phú Hãn> hôm nay,

Nhất là trong Cộng-Đồng Thế Giới ngày nay,

Những <Anh Hàng Xóm, xấu & tốt>, vẫn cần Hoa Kỳ tỉnh táo,

Tuy Nước Mỹ giầu nhưng còn thiếu <Một Lý Tưởng Nhân Quyền & Công Lý>,

Tính Nhất Trí để triển-dương một <Tuyến Trận Lạc Phúc Chung>?

Nếu chỉ duy-trì Đặc-Tính < Ích-Kỷ  & Thiếu Lý Tưởng> như ở Việt-Nam,

Lẽ đương-nhiên, Mỹ sẽ lại thua thêm <Lần Nữa>!

 

Trọng Thùy Sơn

9/2009

Tham Khảo/References:

http://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Afghanistan_(2001%E2%80%93present)

http://middleeast.change.org/actions/view/tell_obama_to_stop_the_war_in_afghanistan

http://www.countercurrents.org/eley180809.htm

 

 

 

Translation

 

 

The Decisive Character For Wining The Terrorism War In

Afghanistan & Our President Barrack Obama, USA

Palavering, News, Social Poem

 

Facing the Middle East War that would haven’t been happened,

President Obama would have accepted Ex Pres Bush’ Old Doctrine?

In fact, He has been in his new position, Chief Commander of US Army for 9 months,

While the Al Qaeda, Taliban Strategy has been more aggressive?

US Force has been increase more since Mr. Obama has assumed his Office,

It is realized He has input His New Social & Human Policy,

Is it true that He has sensed the Main Need for Afghanistan?

Forces can’t make the Success?

Did he listen to Several Different Standpoints, Different Angles?

Did he actually find out the essential Need of Afghanis tans?

Did he actually increase his People Love Policy?

Because, Afghanis tans are poor and underdeveloped,

Have you observed American Soldiers’ Behavior today?

They did not use Force only,

They know how to help the Civilian,

Building Classrooms, Schools, Hospitals and Starving Programs,

That Direction shows different from President Bush’s Policy,

President Bush’s Policy is to plant Democratic Plant by Force,

Considering the Human Character to attract People, Mr. Obama’s

 Policy has help the Afghanistan’s more,

However, his Policy could be met several Previous Difficulties as well,

Because, the United States of America has based only in Money for a long time,

Financial Power is always the Priority in USA,

Possibly, his Term Budget could be insufficient & his Foreign War would be hard to succeed,

Today, American Nation is facing again Another Vietnam War?

It is the Modern Need for Democracy and Human Rights?

While American Ideology is narrow and unbalanced,

In reality, they are hardly to sacrifice positively?

Experiencing the previous Vietnam War in 30 years ago,

American Ideology couldn’t win the Dictatorial Ideology over there,

American Pragmatist Habits have been well formed,

If President Obama wants to change this, he needs an Elevated Education?

Fortunately, considering American Education, Majority of them understand the World well and they will follow if realizing the President’s outstanding policy,

So, It will depend on President Obama’s Talent,

If he knows how to positively engage and how to persuade his People,

In our Old Time, Human Character was the Keynote to Success,

Even Now, it is the same, Humanity Character is critical as well,

If Human Character is respected and exercised effectively,

The Evil Characters will be collapsed naturally,

One Vietnam War in which American had its full experience,

So, USA, please watch very carefully the War in Afghanistan today,

Particularly, in our World Community Today, All of Our Neighbors, good or bad,

Even USA is a Rich & Powerful Nation, but It still lacks a Positive Ideology,

for Human Rights and For Human Justice, specially the Loyal Honesty to develop our Mankind Interdependence in general?

If USA still maintains Its Selfishness & Dishonesty as It was in Vietnam,

Naturally, American Nation will loose another War in History!

 

Vanson Tran

9/2009

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: America

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: