Kinh Tế Hoa Kỳ

Triệu Căn Nhà Đang Phá Sản Tại Hoa Kỳ& Nền Kinh Tế Đang Xuống Dốc

Thơ phiếm luận, xã hội

Kinh-Tế Việt-Nam, ở đáy rồi, chỉ đi lên,Nhưng Hoa Kỳ thì khác, đang đi xuống,Tại sao vậy, hỏi ngài Tổng-Thống G. Bush?Quá tay chăng, chơi Canh Bạc Trung Đông?Ngân Khố Hoa-Kỳ khiếm hụt thật long đong!Chưa kể nữa, Jobs cho Dân càng tồi-tệ,Theo Dự Đoán của nhiều nhà Kinh tế,Cả triệu Căn Nhà đang phá-sản liệt kê, Tỷ số dân thất-nghiệp cao, kiếm việc rất ê-chề!Ba trăm Jobs mà 10 ngàn người chen-chúc,Ở nhiều nơi, nhất là New Jersey Walmart, Thế cho nên, Dân Chúng phải bán Nhà, Xem ra, Nền Kinh-Tế Mỹ đã hết hoan ca? Chỉ còn lại, số Thành Phần Triệu Phú, Hoặc nữa, một ít Thành Phần Middle Class[1],Họ còn Nhà, còn Xế, vẫn ăn chơi,Đa số Dân Nghèo, đã tất tuởi lắm rồi!Hai ba Jobs vẫn thấy còn lận đận,Bỏ Căn Nhà, chỉ đành khai Phá Sản,Hoặc Bán Nhanh[2] cho mấy Bác Ngân Hàng,Rồi bảo nhau thuê tạm Áp Pác Tơ-Măng[3],May ra sống-sót, với Số Lương Nghèo hàng-tháng,  Nền Kinh Tế bắt đầu vào tan tác, Có nghĩa là, Xưởng Hãng sẽ thải hồi, Một cuộc Vật Lộn Cuộc Sống nổi trôi, Trong các giai-cấp Giầu Nghèo và Xã Hội, Tóm lại, Tỷ Số Nghèo thêm tăng tốc,Tỷ số Giầu xuống cấp gặp khó hơn,Còn Xã Hội sẽ tạo những Tệ Đoan, Giai cấp Trung Lưu sẽ tới Bờ Tụt Hậu, Viễn ảnh này sẽ chờ Tân Tổng Thống,Chính-sách nào sẽ cứu vãn được Khó Khăn?Làm sao quân bình mau Ngân-sách Quốc gia?Sao sửa chữa, phần Ngoại Thương khiếm hụt?Dollar Mỹ bao giờ, sẽ hào-hùng như trước?Vẫn đang chờ Tân Nội-Các & Thuỷ-Thủ Đoàn?Trong lúc này, Nền Kinh-Tế Mỹ vẫn hoang-mang, Vì Tài-Sản của Dân ngày càng thêm Phá-Sản!

Trọng Thùy Sơn – 1/2008

Reference: http://news.yahoo.com/s/ap/20080116/ap_on_bi_ge/bank_earns   

Translation:

Millions of House Are Being Bankrupted in USA& US Economy Is Being Down to Recession

Palavering, Social Poem

Already at the bottom, Vietnamese Economy only climbs up,But, the USA’s is different, because, It is slopping down,Why so, asking Mr. President G. Bush?Has he played over the Game of the Middle East?USA Treasure has been in deficit, very seriously!In addition, Jobs for Citizen become worse,Due to the Predictions of several Economists,Millions of houses have been being in bankruptcy lists, Higher and higher unemployment rate causes very limited jobs, Only 300 jobs are announced and 10 thousands of applicants are jammed in line,In several states, and particularly, in New Jersey Wal-Mart, Therefore, several families have to sell their houses, Objectively reviewing, the US Economy has stopped singing? The remaining secured class may be, only the Millionaires, Furthermore, some of the Middle Class[4],They still maintain their homes, their cars and enjoy life,The majority of Poor People have been felling into the hardship period!Even they work for two and three jobs, they are still in trouble,Giving up their house, they must accept to declare Bankruptcy,Or they, luckily, ask their Bank for a settlement of Short Sale,Then temporarily, they consult themselves to more to an apartment[5],In this solution, they may be survival with their poor monthly income,  In general, US Economy has reached a damaging phase, That means many Manufacturers will layoff their employees, A struggling life will be met for all jobless employees, Among the Rich and Poor Classes in American Society, Briefly, the Poor Ratio will be higher,And the Rich Ratio will be met more difficulties,Society will cause a lot of Bad Habits and Crimes, Middle Class, of course, partially will be down to Poor Class, This Vision is expecting the New President of the USA,Which Policy can he apply to save National Difficulties?How can He balance the National Budget?How can He repair the Deficit Trade Balance Sheet?How can the US Dollar gain back its power like previous period?All are still waiting for the New Cabinet and New Sailors Team?Meanwhile, the American Economy is still shaking, Because the People’s Treasure has being more and more listed into Bankruptcy Reports!

Vanson Tran – 1/2008 


[1] Middle Class: Giai cấp Trung Lưu
[2] Bán Nhanh = Short Sale To Bank
[3] Apartment: chung cư   
[4] Middle Class: Giai cấp Trung Lưu
[5] Apartment: chung cư
Advertisements
Explore posts in the same categories: America

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: